Name-day: Kamila, Karoliny and Roberta
18 July 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Lista inwestycji

Menu w lewej kolumnie

Inwestycje

Budowa toru rowerowego PUMPTRACK wraz z oświetleniem

Przebudowa drogi gminnej w Żochowie etap I

W dniu 16 października 2023 dokonano odbioru końcowego zadania przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Żochowo.  Jest to I etap inwestycji, obejmujący odcinek o długości  518,7 mb, od drogi krajowej...

Modernizacja obiektów edukacyjnych na terenie Gminy Potęgowo – SP Łupawa, SP Potęgowo

Modernizacja szkół w Łupawie i Potęgowie   W sierpniu 2023 dokonano odbioru końcowego bardzo dużego zadania, jakim była „Modernizacja obiektów edukacyjnych na terenie Gminy Potęgowo – SP Łupawa, SP...

Budowa świetlicy w miejscowości Głuszyno

Odbioru robót rozpoczętych w kwietniu 2022 r. dokonano w dniu 11 stycznia 2023 r. Wykonawcą robót była Firma Budowlana Edmunda Skierki  z Lubowidza.

Droga gminna Rzechcino - Nieckowo

W dniu 15 listopada 2022r. dokonano odbioru robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi gminnej Rzechcino – Nieckowo. Przebudowany został odcinek ma długość 486,00 m. Droga...

Budowa sieci wodociągowej „ Za torami” w Potęgowie

W dniu 19 października 2022 r. dokonano komisyjnego odbioru robót w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa sieci wodociągowej „ Za torami” w Potęgowie. Zakres zadania obejmował budowę sieci...

Budowa budynku przedszkola i żłobka w Potęgowie

Zadanie rozpoczęte w styczniu 2021 r., zakończone w kwietniu 2022 r. W dniu 15 stycznia 2021 r. Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin podpisał umowę na realizację zadania: Wykonanie w systemie...

Pages