Name-day: Anety, Bogdana and Martyny
17 July 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Potęgowo - Dąbrówno, Potęgowo, Malczkówko

W dniu 7 grudnia 2023 dokonano końcowego odbioru robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Potęgowo- Dąbrówno, Potęgowo, Malczkówko”.

Było to zadania o bardzo szerokim zakresie. Miało ono na celu skanalizowanie Dabrówna z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Łupawie, budowę wodociągu w Malczkówku, gdzie do tej pory mieszkańcy korzystali z własnych ujęć wody oraz wybudowanie nowej przepompowni ścieków w Potęgowie i odcinka kanalizacji tłocznej w związku z rozwojem mieszkalnictwa w Potęgowie ‘Za torami”. W związku z podłączeniem Malczkówka do mało już wydajnego i starego ujęcia wody w Karżnicy podjęto też decyzję o budowie nowego ujęcia wody w Karżnicy. Nowe ujęcie pozwoli też na rozbudowę sieci wodociągowej i podłączenie w przyszłości Nowej Dąbrowy i Rębowa.

 

Wykonanie tak dużej inwestycji nie byłoby możliwe, gdyby nie pozyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4.731.000,00 zł. Ogółem wartość zadania wyniosła 5.087.558,18 zł brutto. Wykonawcą robót była firma pana Marka Wenty Usługi Wodno – Kanalizacyjne i C.O. z Mikorowa, zgodnie z umową zawartą w dniu 22.05.2023.

Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 68.880,00 zł.

                 

Wykonany zakres inwestycji:

 

Zadanie I- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz z przyłączami kanalizacyjnymi w Dąbrównie”:

- Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 3027,8 m

-  2 przepompownie ścieków z kręgów betonowych z szafkami sterowniczymi i wewnętrzną linią zasilającą

- studnie betonowe Dn1200mm z zaworami napowietrzająco-odpowietrzającymi – 3 szt.,

- studnie rozprężne betonowe Dn1200mm – 2 szt.

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 3134,3 m

- studnie rewizyjne z PCV – 102 szt.,

- studnie rewizyjne betonowe  – 2 szt.,

- przyłącza kanalizacji sanitarnej o długości łącznie 360,4 m – 54 szt.

 

 

Zadanie II- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia ścieków w Potęgowie”:

- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 1418,15 m

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 39,20 m

- 1 studnia PVC 400 z włazem D400,

- studnie betonowe DN 1200 z zaworem odpowietrzającym DN 80 -  2 szt.

- przepompownia ścieków z kręgów betonowych z szafką sterowniczą i wewnętrzną linią zasilającą

 

 

Zadanie III- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Malczkówko”, wykonano:

- sieć wodociągową o długości 1070,30 m;

- hydranty p.poż nadziemne - 3 szt.;

- przyłącza do granicy działek o długości łącznie 73,70m - 15 szt.;

 

 

Zadanie IV- „Budowa ujęcia wody w miejscowości Karżnica”:

- likwidacja studni Nr SW-1/63 znajdującej się na terenie dz. nr 32/15 gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Karżnica;

- likwidację istniejącego ogrodzenia znajdującego się na terenie dz. nr 32/15 wokół budynku hydroforni i studni nr SW-1/63;

- otwór pilotażowy nr 1 na terenie dz. nr 32/19 w celu rozpoznania budowy geologicznej;

- otwór studzienny Nr 3 ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Karżnica;

- ogrodzenie panelowe przy budynku hydroforni i studni nr 3 wraz  z bramą dwuskrzydłową oraz utwardzenie terenu przy obudowie ujęcia nr 3 z kostki granitowej koloru szarego;

Nowe ujęcie wody wykonane jest do głębokości ok. 80,0 m i posiada wydajność Q = 60,0m3/h.

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Modernizacja ulicy Darżyńskiej w Potęgowie

Przebudowa i rozbudowa Szkoły w Skórowie

Zagospodarowanie terenu przy SP w Łupawie oraz leśnej...

Edukacja ekologiczna na terenie Gminy Potęgowo – edycja 2023

Uroczysta III sesja Rady Gminy - absolutorium dla wójta

Modernizacja oświetlenia w Gminie Potęgowo