Name-day: Kamila, Karoliny and Roberta
18 July 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Budowa wodociągu w miejscowości Nowe Skórowo

W dniu 01 grudnia 2023 r. dokonano komisyjnego odbioru robót w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa wodociągu w miejscowości Nowe Skórowo”

Zakres zadania obejmował budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 455,8 mb wraz z 15 przyłączami do działek budowlanychi 4 hydrantami p.poż. Inwestycja jest zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym 13 obręb Potęgowo oraz  na działkach o numerach ewidencyjnych 75, 84/1, 85/1, 82/3, 73/20, obręb Skórowo Nowe.

Umowa na wykonanie inwestycji została podpisana w dniu 29.09.2023 roku. Wykonawcą robót była firma Usługi Wodno – Kanalizacyjne i C.O. Marka Wenty z Mikorowa: Usługi Wodno- Kanalizacyjne i C.O., Marek Wenta z Mikorowa. Wartość wykonanych robót wyniosła 139 900,00 zł

Z ramienia Urzędu Gminy nadzór inwestorski nad wykonywaną inwestycją pełnił inspektor Jerzy Sajek. Wartość nadzoru inwestorskiego wyniosła 2 952,00 zł

Inwestycja ta jest kontynuacją rozbudowy infrastruktury na terenie gminy przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe. Wykonana inwestycja ma na celu zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej, spełniającej wszystkie wymagane normy.

Zadanie zrealizowane zostało ze środków własnych Gminy.

 

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Modernizacja ulicy Darżyńskiej w Potęgowie

Przebudowa i rozbudowa Szkoły w Skórowie

Zagospodarowanie terenu przy SP w Łupawie oraz leśnej...

Edukacja ekologiczna na terenie Gminy Potęgowo – edycja 2023

Uroczysta III sesja Rady Gminy - absolutorium dla wójta

Modernizacja oświetlenia w Gminie Potęgowo