Name-day: Kamila, Karoliny and Roberta
18 July 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Budowa toru rowerowego PUMPTRACK wraz z oświetleniem

    

W dniu 19 października 2023 dokonano odbioru końcowego zadania: Budowa toru rowerowego PUMPTRACK wraz z oświetleniem. Nowoczesny, sportowy obiekt powstał w sąsiedztwie rzeki i remizy OSP w Łupawie.

Wybudowane zostały dwa asfaltowych tory rowerowe PUMTRACK: dla zaawansowanych (Flowtrack) oraz początkujących (Mini Pump). Łącznie powierzchnia torów po obrysie skarp wynosi 1095 m2. Utwardzony został też plac stanowiący miejsce odpoczynku i przygotowania do jazdy. Na terenie obiektu znajdują się też elementy małej architektury, takie jak ławki, stojaki na rowery, tablice informacyjne, kosze na śmieci. Zainstalowano słupy oświetleniowe w ilości 7 sztuk z oprawami LED oraz monitoring – 4 kamery.

 Koszt robót wyniósł 729.390,00 zł.

Wykonawcą robót była firma BT PROJECT Sp. z o.o. z Poznania, zgodnie z umową z dnia 26.04.2023.

Nadzór inwestorski nad robotami sprawował pan Jakub Tyszka z Bolesławic; koszt usługi 12.000,00 zł.

Projekt został wykonany również przez firmę BT PROJECT Sp. z o.o. - koszt 27.410,00 zł.

Na realizację zadania Zamawiający otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Wysokość dofinansowania 130.000,00 zł.

Odbiór dokonany został bez uwag, zawiadomienie o zakończeniu robót zostało przyjęte bez sprzeciwu w dniu 22.09.2023.

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Modernizacja ulicy Darżyńskiej w Potęgowie

Przebudowa i rozbudowa Szkoły w Skórowie

Zagospodarowanie terenu przy SP w Łupawie oraz leśnej...

Edukacja ekologiczna na terenie Gminy Potęgowo – edycja 2023

Uroczysta III sesja Rady Gminy - absolutorium dla wójta

Modernizacja oświetlenia w Gminie Potęgowo