Name-day: Brunona, Jana and Andrzeja
12 July 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Lista inwestycji

Menu w lewej kolumnie

Inwestycje

Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zagospodarowanie parku w Skórowie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Lampa hybrydowa w miejscowosci Poganice

Montaż lampy hybrydowej w miejscowości Poganice  Zakres zadania: dostawa i montaż 1 szt. lampy hybrydowej, tzn. autonomicznego punktu oświetleniowego z dwoma punktami świetlnymi. Konieczność...

Kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej w Potęgowie

W dniu 2 września przystąpiono do odbioru boiska przy Szkole Podstawowej w Potęgowie. Jest to obiekt składający się z - boiska wielofunkcyjnego, o wymiarach 40 x 20m, o nawierzchni poliuretanowej o...

Budowa kanalizacji sanitarnej Skórowo – Głuszynko z likwidacją oczyszczalni ścieków w Skórowie

Informacja dotycząca   końcowego odbioru  zadania pn.: W dniu  25.05.2018r. dokonano komisyjnego końcowego odbioru zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej Skórowo – Głuszynko z...

„Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo”. Część II - wykonanie źródła ciepła

„Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo”. Część II - wykonanie źródła ciepła

Budowa ulicznych lamp hybrydowych na terenie Gminy Potęgowo.

  Zakończono budowę lamp ulicznych hybrydowych na terenie Gminy Potęgowo.  

„Budowa hydroforni w Chlewnicy i sieci wodociągowej dla terenu inwestycyjnego”

„Budowa hydroforni w Chlewnicy i sieci wodociągowej dla terenu inwestycyjnego”   W ramach inwestycji realizowano budowę nowego ujęcia wody wraz z hydrofornią na terenie istniejącej hydroforni w...

Pages