Imieniny: Józefa, Klary i Roberta
17 Kwiecień 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

Rekrutacja 2024/25 - formularze

Wnioski i niezbędne dokumenty można pobrać w sekretariatach placówek lub ze strony.

 • Szkoła Podstawowa w Potęgowie w godzinach od 8.00 do 15.00, tel. kontaktowy 59 811 53 21, e-mail sekretariat@zspotegowo.pl
 • Szkoła Podstawowa w Skórowie w godzinach od 7.30 do 15.30, tel. kontaktowy 59 811 51 68, e-mail sekretariat@spopskorowo.pl
 • Przedszkole w Potęgowie w godzinach od 6.30 do 16.30 , tel. kontaktowy 59 811 50 61, e-mail  przedszkolepotegowo@vp.pl
 • Szkoła Podstawowa w Łupawie w godzinach od 7 do 15, tel. kontaktowy 59 846 35 06 lub 59 845 35 66, e-mail szkolalupawa@wp.pl  

 Wypełnione wnioski należy składać w sekretariatach placówek. 

Szkoła Podstawowa w Skórowie + oddział przedszkolny

Szkoła Podstawowa w Potęgowie + oddział przedszkolny

Szkoła Podstawowa w Łupawie + oddział przedszkolny

Przedszkole w Potęgowie

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od 12.02.2024r. do 20.02.2024r. rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, corocznie składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym na kolejny rok szkolny 2024/2025.

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Potęgowo.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale Nr III/20/2018 Rady Gminy Potęgowo z dnia 14 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Potęgowo z dnia 14 grudnia 2018 r. 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2024 z dnia 11.01.2024r. Wójta Gminy Potęgowo ustalono następujące terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do Przedszkola w Potęgowie oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Łupawie, Szkole Podstawowej w Skórowie i Szkole Podstawowej w Potęgowie na rok szkolny 2024/2025:

Zarządzenie nr 19/2024 z dnia 11.01.2024 r.

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców, które należy złożyć w terminie od 12.02.2024 r. do 20.02.2024 r.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Uchwała Nr III/19/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. Rady Gminy Potęgowo

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Potęgowo na rok szkolny 2024/2025 mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół zostały określone w Zarządzeniu Wójta Gminy Potęgowo nr 18/2024 z dnia 11.01.2024r.

Zarządzenie nr 18/2024 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 11.01.2024 r.

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Budowa nowych ujęć wody w Łupawie i Runowie - podpisanie...

Zagospodarowanie terenu przy Szkole w Łupawie oraz leśnej...

LXXIII sesja Rady Gminy Potęgowo

Nowe ujęcie wody w Karżnicy - podpisana umowa