Imieniny: Bogny i Brygidy
23 Lipiec 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

Pełnomocnik Wójta Gminy Potęgowo do spraw Osób z Niepełnosprawnościami

Informujemy, że Pełnomocnik Wójta Gminy Potęgowo ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Pani Iwona Gierke, przyjmuje strony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie,

ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, pok. nr 11, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30.

Telefon: 59 8115114

e-mail: kierownik@gopspotegowo.pl

 

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1)     reprezentowanie Wójta Gminy Potęgowo w kontaktach z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami;

2)     współpraca z administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie problematyki dotyczącej osób z niepełnosprawnościami;

3)     współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie realizacji działań na rzecz osób
z niepełnosprawnościami;

4)     współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy Potęgowo, jednostkami organizacyjnymi Gminy Potęgowo oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie uwzględnienia potrzeb osób z niepełnosprawnościami przy przygotowywaniu i realizacji ich zadań, jak również możliwości pozyskania środków pozabudżetowych na realizację przedsięwzięć na rzecz osób
z niepełnosprawnościami;

5)     inicjowanie i koordynowanie zadań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności i barier utrudniających osobom z niepełnosprawnościami funkcjonowania w przestrzeni publicznej;

6)     inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do rozpowszechniania wiedzy w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami;

7)     analiza potrzeb osób z niepełnosprawnościami dotyczących m.in.:

a)     możliwości dostępu do obiektów użyteczności publicznej,

b)     uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym zgodnie z oczekiwaniami, kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami,

c)     leczenia, rehabilitacji, pomocy finansowej i informacji dotyczących swobodnego przemieszczania się,

8)     inicjowanie i współtworzenie programów służących poprawie warunków życia i integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami;

9)     współpraca z Radą Gminy i Sołtysami w zakresie inicjatyw społecznych w obszarze problematyki osób z niepełnosprawnościami;

10)   informowanie osób z niepełnosprawnościami bądź ich opiekunów o możliwym wsparciu;

11)  uczestnictwo w zespołach zadaniowych opracowujących dokumenty o charakterze programowym w zakresie problematyki osób z niepełnosprawnościami;

12)  przedstawianie Wójtowi propozycji rozwiązań problemów poruszanych przez osoby z niepełnosprawnosprawnością.

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Wymiana źródeł ciepła w dwóch obiektach gminnych

Umowa na przebudowę boiska w Potęgowie

Zaczynamu drugi etap przebudowy drogi w Żochowie - umowa...

Modernizacja ulicy Darżyńskiej w Potęgowie

Przebudowa i rozbudowa Szkoły w Skórowie

Zagospodarowanie terenu przy SP w Łupawie oraz leśnej...