Imieniny: Jarosława, Konrada i Bartosza
21 Kwiecień 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny „Czyste Powietrze”

Zmiana zasad funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Potęgowo 

www.czystepowietrze.gov.pl

 Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 konsultacje zdalne - telefoniczne i e-mailowe z doradcą 

Spotkania w Urzędzie Gminy 2 razy w miesiącu po wcześniejszym umówieniu się z doradcą telefonicznie lub on-line. Doradca przyjmuje mieszkańców w pokoju nr 18 (I piętro)

Najbliższe terminy: 16.01.2024, 30.01.2024, 13.02.2024, 27.02.2024, 12.03.2024, 26.03.2024

Nr telefonu: 789 363 626

E-mail: czystepowietrze@foton-oze.pl

Podczas konsultacji można uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące założenia konta w portalu beneficjenta oraz pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie.

Oceną merytoryczną wniosku i wypłatą dotacji zajmuje się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Do tej pory mieszkańcy, którzy chcieli skorzystać z dofinansowań w ramach Programu Czyste Powietrze musieli składać wnioski do WFOŚiGW w Gdańsku. Dzięki zawartemu porozumieniu między Gminą Potęgowo, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wszystkich formalności można dokonać w Urzędzie Gminy.

O PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

Czyste Powietrze to rządowy program priorytetowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła
i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dla kogo?

Adresatami programu są:

 • właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program Czyste Powietrze dzieli się na 3 części:

 • Część I – dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, czyli dla właścicieli/współwłaścicieli budynków jednorodzinnych,
  o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł (tylko dochód Beneficjenta, nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego
 • Część II – dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli dla właścicieli/współwłaścicieli budynków jednorodzinnych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub
  2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 • Część III – dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania, czyli dla właścicieli/współwłaścicieli budynków jednorodzinnych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub
  1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Co obejmuje dofinansowanie?

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy tj.:

 • węzeł cieplny,
 • pompa ciepła,
 • kocioł gazowy kondensacyjny,
 • kocioł olejowy,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania.

Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie audytu energetycznego budynku, wykonanie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE.

Dofinansowanie

Beneficjenci programu Czyste Powietrze mogą starać się o dofinansowanie w formie:

 • dotacji
 • dotacji z prefinansowaniem
 • dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (kredyt „Czyste Powietrze” dostępny w wybranych bankach)

Wysokość dofinansowania zależy od wysokości dochodu wnioskodawcy.

WYCOFANIE DOTACJI NA KOTŁY WĘGLOWE

Program Czyste Powietrze dopuszcza rozpoczęcie inwestycji do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Od 1 stycznia 2022 roku nie ma możliwości otrzymania dotacji na zakup kotła węglowego. Zmiany wprowadzone zostały zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, zapisami Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu. W wielu województwach, w tym w naszym regionie, obowiązują uchwały antysmogowe, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego – węgla.

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

 • aktualny adres e-mail ( niezbędny do utworzenia konta na Portalu Beneficjenta oraz do złożenia wniosku )
 • PESEL
 • numer księgi wieczystej
 • numer działki
 • przybliżony rok powstania budynku
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2
 • wartość dochodu/rodzaj PIT
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania
 • w przypadku podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania - zaświadczenie wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy wydane przez GOPS
 • załącznik zawierający oświadczenia:  współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową).
 • data wystawienia pierwszej faktury – jeżeli inwestycja została już rozpoczęta
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja)
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

Realizacja Programu "Czyste Powietrze" w gminie Potęgowo

Program „Czyste Powietrze” w liczbach na terenie gminy Potęgowo:

 • złożone wnioski o dofinansowanie - 113
 • zrealizowane przedsięwzięcia - 45
 • kwota wypłaconych dotacji – 934.974,27 zł

Dane pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, stan na 31.03.2024 r.

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

LXXV sesja Rady Gminy Potęgowo - ostatnia w tej kadencji

Budowa nowych ujęć wody w Łupawie i Runowie - podpisanie...

Zagospodarowanie terenu przy Szkole w Łupawie oraz leśnej...

LXXIII sesja Rady Gminy Potęgowo

Nowe ujęcie wody w Karżnicy - podpisana umowa