Imieniny: Damiana i Wincentego
27 Wrzesień 2022

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny „Czyste Powietrze”

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”
w Urzędzie Gminy Potęgowo

 

poniedziałki od 7:30 do 16:30

oraz

czwartki od 7:30 do 15:30

pokój nr 18 (I piętro)

Tel.: 59 845 49 91 lub 59 845 49 90

 

Z punktu mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Potęgowo, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem tel. 59 845 49 91 lub 59 845 49 90 z pracownikiem Urzędu w celu ustalenia terminu konsultacji. Podczas konsultacji można uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące założenia konta w portalu beneficjenta oraz pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie.

Oceną merytoryczną wniosku i wypłatą dotacji zajmuje się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Do tej pory mieszkańcy, którzy chcieli skorzystać z dofinansowań w ramach Programu Czyste Powietrze musieli składać wnioski do WFOŚiGW w Gdańsku. Dzięki zawartemu porozumieniu między Gminą Potęgowo a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wszystkich formalności można dokonać w Urzędzie Gminy.

 O PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

Czyste Powietrze to rządowy program priorytetowy, którego celem jest ograniczenie emisji  szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych kotłach.

Dla kogo?

Adresatami programu są:

 • właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program Czyste Powietrze dzieli się na 2 części:

 • Część I – dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, czyli dla właścicieli/współwłaścicieli budynków jednorodzinnych,
  o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.
 • Część II – dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania, , czyli dla właścicieli/współwłaścicieli budynków jednorodzinnych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Co obejmuje dofinansowanie?

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy tj.:

 • węzeł cieplny,
 • pompa ciepła,
 • kocioł gazowy kondensacyjny,
 • kocioł olejowy,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania.

Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE.

Uwaga!

Tylko do końca 2021 roku możliwy będzie zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu Czyste Powietrze. Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 roku dotacja na to źródło ciepła nie będzie udzielana.

Dofinansowanie

Beneficjenci programu Czyste Powietrze mogą starać się o dofinansowanie w formie:

 • dotacji

Wysokość dofinansowania zależy od wysokości dochodu wnioskodawcy.

WYCOFANIE DOTACJI NA KOTŁY WĘGLOWE

Program Czyste Powietrze dopuszcza rozpoczęcie inwestycji do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Wszystkie osoby, które złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 roku otrzymają dotację na te wydatki (zostanie dodany odpowiedni przypis w załączniku 2 i 2a do programu). Należy też w tym terminie przedłożyć fakturę za kocioł.

UWAGA! Warunki te nie dotyczą wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie (planowane od 1 lipca 2021).

Od 1 stycznia 2022 roku nie będzie można otrzymać dotacji na zakup kotła węglowego. Zmiany wprowadzone zostały zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej oraz zapisami Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu. W wielu województwach, w tym w naszym regionie, obowiązują uchwały antysmogowe, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego – węgla.

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

 • aktualny adres e-mailowy ( niezbędny do utworzenia konta na Portalu Beneficjenta oraz do złożenia wniosku )
 • PESEL
 • numer księgi wieczystej
 • numer działki
 • przybliżony rok powstania budynku
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2
 • wartość dochodu/rodzaj PIT
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania
 • w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania - zaświadczenie wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy wydane przez GOPS
 • załącznik zawierający oświadczenia:  współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową).
 • data wystawienia pierwszej faktury - jeżeli inwestycja została już rozpoczęta
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja)
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie