Name-day: Daniela, Bohdana and Julii
10 December 2023

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Lista inwestycji

Menu w lewej kolumnie

Inwestycje

Budowa wodociągu w miejscowości Nowe Skórowo

W dniu 01 grudnia 2023 r. dokonano komisyjnego odbioru robót w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa wodociągu w miejscowości Nowe Skórowo” Zakres zadania obejmował budowę sieci wodociągowej o...

Przebudowa drogi gminnej w Skórowie wraz z modernizacja sieci wodociągowej

Dokonano ostatecznego odbioru robót w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej w Skórowie wraz z modernizacja sieci wodociągowej”. Czynności odbiorowe trwały od 02.11.2023 do 16....

Wiata sceniczna w Grapicach

W dniu 23.10.2023r. dokonano końcowego odbioru zadania pn.:   Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w infrastrukturę rekreacyjną w miejscowości Grapice – Budowa wiaty scenicznej wraz z...

Budowa toru rowerowego PUMPTRACK wraz z oświetleniem

W dniu 19 października 2023 dokonano odbioru końcowego zadania: Budowa toru rowerowego PUMPTRACK wraz z oświetleniem. Nowoczesny, sportowy obiekt powstał w sąsiedztwie rzeki i remizy OSP w Łupawie.

Przebudowa drogi gminnej w Żochowie etap I

W dniu 16 października 2023 dokonano odbioru końcowego zadania przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Żochowo.  Jest to I etap inwestycji, obejmujący odcinek o długości  518,7 mb, od drogi krajowej...

Modernizacja obiektów edukacyjnych na terenie Gminy Potęgowo – SP Łupawa, SP Potęgowo

Modernizacja szkół w Łupawie i Potęgowie   W sierpniu 2023 dokonano odbioru końcowego bardzo dużego zadania, jakim była „Modernizacja obiektów edukacyjnych na terenie Gminy Potęgowo – SP Łupawa, SP...

Budowa świetlicy w miejscowości Głuszyno

Odbioru robót rozpoczętych w kwietniu 2022 r. dokonano w dniu 11 stycznia 2023 r. Wykonawcą robót była Firma Budowlana Edmunda Skierki  z Lubowidza.

Pages