Name-day: Bogny and Brygidy
23 July 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Nabór wniosków na utylizację azbestu z gospodarstw rolnych na podstawie zawartych umów z ARiMR

11.07.2024

UWAGA! DOTACJA NIE DOTYCZY MIESZKAŃCÓW WPISANYCH NA GMINNĄ LISTĘ OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA DOTACJĘ UTYLIZACJI AZBESTU

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie zadań w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, dla gospodarstw rolnych w naszej gminie, którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wypłaciła i rozliczyła środki na wymianę pokrycia dachowego.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać mieszkańcy posiadający gospodarstwo rolne, którzy złożyli w naszej gminie zgłoszenie odpadów zawierających azbest celem ich odbioru i utylizacji, powstałe w wyniku realizacji przedsięwzięcia związanego z częścią inwestycji A1.4.1.: Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Wysokość dofinansowania obejmuje pokrycie do 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Potęgowo, lecz nie może przekroczyć iloczynu 700,00 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Potęgowo, pok. 29 lub 30 do dnia 19 lipca 2024 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię umowy z ARiMR o objęciu przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym
    z planu rozwojowego,
  • potwierdzenie z wyciągu bankowego o dokonaniu zwrotu przez ARiMR poniesionych kosztów na zakup blachy w ramach powyższej umowy,
  • oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis,
  • wydrukowane kolorowe zdjęcie składowanego azbestu.

Niekompletne wnioski oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz wymaganymi załącznikami jest dostępny na stronie www.potegowo.pl oraz w Urzędzie Gminy Potęgowo, pok. 29 lub 30.

W razie pytań kontakt telefoniczny (59) 841 69 43 lub 845 49 97

Złożenie wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania (decyduje stan środków, kolejność złożenia wniosku, a w przypadku pomocy de minimis w rolnictwie, dodatkowo – stan wykorzystania limitu pomocy de minimis w rolnictwie). Liczba zrealizowanych wniosków uzależniona będzie od wysokości środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia, pochodzących z przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dotacji.

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Wymiana źródeł ciepła w dwóch obiektach gminnych

Umowa na przebudowę boiska w Potęgowie

Zaczynamu drugi etap przebudowy drogi w Żochowie - umowa...

Modernizacja ulicy Darżyńskiej w Potęgowie

Przebudowa i rozbudowa Szkoły w Skórowie

Zagospodarowanie terenu przy SP w Łupawie oraz leśnej...