Name-day: Daniela, Bohdana and Julii
10 December 2023

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Zmiana ustawy o dodatku węglowym

23.09.2022

Informujemy, iż została opublikowana ustawa z dnia 15 września  2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która wprowadziła od dnia 20.09.2022 roku następujące zmiany w ustawie z dnia
5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym:

- w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem;

- w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania;

- dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu - w przypadku  głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków;

- dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022r.  wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022r.

- przy weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego bierze się  pod uwagę informacje zawarte w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, dodatku osłonowego, dodatku mieszkaniowego, dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców. Jeśli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.  Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy dodatku węglowego.

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

VII Turniej Tenisa Stołowego Puchar Wójta Gminy Potęgowo

Remont drogi w Karżnicy - podpisana umowa

Zakończona inwestycja wodociągowa w Nowym Skórowie

Przebudowa drogi w Skórowie - podsumowanie