Name-day: Marka, Bogusza and Macieja
24 February 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Azbest – nowy nabór wniosków

Pokrycie dachu azbestem
20.09.2022

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW w Gdańsku) ogłosił konkurs „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2022). Konkurs realizowany jest przy udziale środków własnych WFOŚiGW w Gdańsku oraz udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Do dofinansowania mogą być zgłoszone zadania realizowane do 30 września 2023 r. z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, a także transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów znajdujących się np. na dzikich wysypiskach, czy składowanych na terenie posesji.

Zgodnie z regulaminem konkursu kwota dofinansowania zadania dla Gminy Potęgowo wynosi do 70 % jego kosztów kwalifikowanych. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wartości wskaźnika G (wskaźnika dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca publikowany przez Ministerstwo Finansów) określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku. Dla Gminy Potęgowo wskaźnik G na 2021 r. wynosi 1 873,07.

Zainteresowanych informujemy, iż wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać do Urzędu Gminy w Potęgowie, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo, pok. 29

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 59 841 69 43

Do wniosku należy dołączyć dokumentację fotograficzną wyrobów zawierających azbest.

Termin składania wniosków do
14 października 2022r.
 

Składając wniosek konieczna jest znajomość numeru działki, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, w celu zweryfikowania czy dany obiekt został ujęty w Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Potęgowo, która została sporządzona w 2014 r.

Podając we wniosku orientacyjną ilość odpadu proszę przyjąć, że 1 m2 eternitu waży średnio15 kg. Dotacji będzie podlegała tylko ta ilość odpadu, która została wskazana we wniosku. Koszt utylizacji nadwyżki odpadu pokrywa składający wniosek.

Wnioski o dotację dostępne są na stronie www.potegowo.pl lub w Urzędzie Gminy w Potęgowie.

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie