Imieniny: Damiana, Andrzeja i Juliusza
12 Kwiecień 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

Droga gminna Rzechcino - Nieckowo

W dniu 15 listopada 2022r. dokonano odbioru robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi gminnej Rzechcino – Nieckowo.

Przebudowany został odcinek ma długość 486,00 m. Droga posiadała nawierzchnię gruntową.  Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających była zmienna.

Wykonano drogę o szerokości 5,0 m, w tym dwa równoległe pasy
z płyt betonowych oddzielonych od siebie pasem wypełnionym zagęszczonym kruszywem łamanym oraz pobocza o szerokości 1,1 m z kruszywa łamanego.

Nawierzchnia drogi składa się z następujących warstw:

  • 12 cm – płyty betonowe typu YOMB 100 x 75 x 12 cm- z klasy betonu C30/37, zbrojone podwójnie
  • 10 cm – warstwa kruszywa łamanego 0-31,5 mm  
  • 10 cm – warstwa osączająca z piasku

Wykonano też zjazdy na działki położone wzdłuż przebudowywanego odcinka.

Umowa z Wykonawcą - Usługi Transportowe Adam Chlechowicz z Kiełpina, reprezentowanym przez Piotra Chlechowicza - została podpisana w dniu 12 września 2022 r. Wartość umowy na roboty budowlane 429.680,58 zł.

Nadzór inwestorski sprawował Juliusz Bernat ze Słupska, koszt usługi 9.963,00 zł.

Na realizację zadania Zamawiający otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Pomorskiego związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 122.510,00 zł  

K. Kozioł