Imieniny: Estery, Benedykta i Rudolfa
07 Lipiec 2022

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

Modernizacja obiektów edukacyjnych na terenie Gminy Potęgowo-SP Łupawa, SP Potęgowo

Modernizacja obiektów edukacyjnych w Gminie Potęgowo     

 

W dniu 24 marca 2022 Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin podpisał umowę na wykonanie zadania: Modernizacja obiektów edukacyjnych na terenie Gminy Potęgowo – SP Łupawa, SP Potęgowo. Jest to pierwsze z zadań, na które Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych.

Przy podpisaniu umowy obecni byli: Skarbnik Gminy Potęgowo Dorota Majchrzak, Z-ca Wójta Anna Boniecka, przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego Michał Maliński, pracownicy Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Zamówień Publicznych. Wykonawcą zadania jest firma pana Artura Chadacza ze Słupska CHADACZ-FLOOR, który wyłoniony został po przeprowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym.

 

Zakres zamówienia jest następujący:

 

Zadanie I -  Modernizacja SP Łupawa

 

Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łupawie:

-        przebudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych (roboty związane z dociepleniem budynku),

-        przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w użytkowanym budynku wraz z wymianą kotła węglowego na kocioł na biomasę - na paliwo stałe (pellet) o nominalnej mocy 285 kW,

-        wymiana grzejników;

-        przebudowa instalacji c.w.u. w budynku wraz z montażem powietrznej pompy ciepła typu powietrze-woda, rodzaj urządzenia split o maksymalnej mocy grzewczej 12,6 kW;

-        przebudowa instalacji elektrycznej w budynku, wymiana opraw oświetleniowych wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 10 kW. Panele PV doposażone w urządzenia zabezpieczające tj. optymalizery + falowniki solaredge oraz zastosowanie paneli dwustronnych Glass Glass.

-        docieplenie dachu i elewacji,

-        wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie obiektu budowlanego w zakresie wymiany okładziny schodów zewnętrznych, stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, pokrycia dachu, obróbek blacharskich, systemu rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej,

-        montażu krat w otworach okiennych.

 

Zadanie II – Przebudowa SP Potęgowo

Roboty związane są z przebudową i rozbudową części SP Potęgowo na oddział przedszkolny. Projekt zakłada: dobudowę pomieszczenia gospodarczego, szatni oraz wiatrołapu, wydzielenie w obiekcie 3 pomieszczeń przedszkolnych, jadalni, pomieszczenia socjalnego i remont toalet z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, a także dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.  Przebudową zostanie objęta część parteru budynku szkoły. Projektuje się zmianę układu pomieszczeń poprzez oddzielenie projektowanego przedszkola od części budynku pełniącego nadal funkcję szkoły, wydzielenie pomieszczenia personelu i magazynu leżaków z części istniejącego holu, wydzielenie kuchni cateringowej i zmywalni z pracowni dzieci młodszych oraz zmianę lokalizacji wejścia do WC personelu.

W ramach realizacji inwestycji w część istniejącej podlegającej przebudowie zostaną wykonane następujące roboty budowlane:

- roboty rozbiórkowe polegające na: rozbiórce ściany, demontażu części stolarki drzwiowej, demontażu 2 sztuk okien, wykuciu otworów drzwiowych w ścianach istniejących, demontażu wykładzin PCV w pomieszczeniach przebudowywanych,

- roboty murowe polegające na: wykonaniu nowych ścian z gazobetonu w grubości 18, 12 cm oraz 6cm oraz zamurowaniu otworów drzwiowych,

- tynkowanie nowych ścian,

- wykonanie okładzin z glazury na wysokość 2,0m w pom. przedsionków WC oraz w pomieszczeniu kuchni; w zmywalni położenie glazury na całej wysokości,

- wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach przebudowywanych,

- wymiana okien w dwóch pomieszczeniach na nowe o odporności ogniowej E130 wraz z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,

- montaż nowych drzwi płytowych do nowych pomieszczeń WC personelu,

- wykonanie uzupełnienia posadzek, okładzin posadzek oraz okładzin ścian,

- wykonanie  gładzi gipsowych na ścianach, sufitach oraz ich pomalowanie w skrzydle budynku, w którym wykonywane są prace.

 

W częściach  dobudowywanych będą wykonane następujące roboty budowlane:

- rozbiórka istniejących schodów z drugiej strony kolidujących z dobudową,

- ocieplenie  ścian, wraz z wyprawą tynkarską,

- dobudowa fundamentów: żelbetowe 50x30cm,

- murowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych wraz z ociepleniem styropianem gr.8 cm; na cokole okładzina z płytek klinkierowych,

- murowanie ścian nadziemia z bloczków gazobetonowych gr.24cm,

- tynkowanie, gładziowanie, gipsowanie, malowanie wewnątrz,

- wykonanie posadzek na gruncie zgodnie z projektem budowlanym, warstwy wykończeniowe z płytek gres,

- wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej według projektu budowlanego,

- wykonane nowych schodów na zewnątrz przy pomieszczeniu gospodarczym (uzupełnić betonem) oraz dwóch podestów przed wejściem. Schody i podesty wykonane zostaną z mrozoodpornych, antypoślizgowych płytek,

- ocieplenie ścian od zewnątrz wełną mineralną ng.12cm oraz wykonanie wyprawy tynkarskiej zgodnie z przyjętym jednym z systemów.

Prace elewacyjne:

- wymiana istniejącego ocieplenia ze styropianu na wełnę mineralną o tej samej grubości oraz wykonanie wyprawy tynkarskiej w miejscach wskazanych w projekcie budowlanym,

- oczyszczenie, gruntowanie i pomalowanie ścian na których zostanie wykonana  wymiana ocieplenia na kolor możliwie najbardziej zbliżony do istniejącego.

Roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu:

- wykonanie utwardzonej drogi pożarowej w obrzeżach betonowych oraz w krawężnikach na ławach betonowych z kostki betonowej o pow. ok. 495m² wraz z fragmentem chodnika o pow. ok. 9,75m² przy budynku

- wymiana dwóch bram wjazdowych w istniejącym ogrodzeniu.

 

Koszt inwestycji wynosi: 4.251.720,72 zł, w tym:

- modernizacja SP Łupawa – 3.218.777,00 zł

- przebudowa SP Potęgowo – 1.032.943,72 zł.

Dofinansowanie z Programu „Inwestycji Strategicznych” wynosi 85% kosztów, tj. 3613.962,61 zł.

 

Termin wykonania prac został określony do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, do sierpnia 2022 mają zostać wykonane roboty w Szkole w Potęgowie.

 

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Events of the day 11 lipiec 2022 (poniedziałek)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

Ostatnio dodane galerie

Uroczyście wmurowali kamień węgielny pod świetlicę w...

Realizacja projektu Potęga Przedszkolaka

Budowa budynku przedszkola i żłobka w Potęgowie

Infrastruktura kajakowa na rzece Łupawa