Imieniny: Miłosza, Pawła i Tatiany
25 Styczeń 2022

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

Ważna informacja dot. programu Granty PPGR

18.11.2021

Aktualizacja 19.11: Gmina Potęgowo informuje, iż po uzgodnieniach z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, ustalono że Gminie zostaną udostępnione informacje potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR osób wskazanych w oświadczeniach, które wnioskodawcy składali przy ubieganiu się o zakup komputerów dla rodzin byłych pracowników PPGR. Osoby, które posiadają dokumenty proszone są o dostarczenie ich do poniedziałku 22.11.2021r. do sekretariatu Urzędu Gminy Potęgowo. W przypadku braku możliwości udokumentowania zatrudnienia członka rodziny Gmina Potegowo wystąpi z wnioskiem o udostepnienie danych do KOWRu. Nie ma potrzeby informowania Urzędu Gminy o braku możliwości dostarczenia dokumentów (osoby, które nie dostarczą do 22.11.2021r. dokumentów będą automatycznie wpisane na wniosek o udostepnienie danych).


 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zmianie uległy wymagania dotyczące weryfikacji złożonych oświadczeń w ramach przeprowadzonego naboru dla konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Gmina Potęgowo  (Wnioskodawca) została zobowiązana do weryfikacji złożonych oświadczeń w zakresie zatrudnienia w PPGR na podstawie potwierdzenia ich następującymi dokumentami tj. zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych (świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z KOWR, zaświadczenie z ZUS lub inny dokument wydany przez instytucję organu publicznego poświadczającego zatrudnienie w PPGR).

Według zaktualizowanych informacji otrzymanych w dniu 17.11.2021 r. od weryfikatora Komisji Przyznającej Granty informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PPGR.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do osób, które złożyły wnioski bez zaświadczeń  o pilne (maksymalnie do 03.12.2021r.) dostarczanie powyższych dokumentów do szkoły na terenie Gminy Potegowo , w której uczęszcza dziecko lub sekretariatu  Urzędu Gminy Potęgowo wraz z podaniem, które stanowi załącznik do informacji. Niedostarczenie zaświadczenia będzie skutkowało brakiem możliwości weryfikacji  przez Gminę Potęgowo potwierdzenia faktu zatrudnienia członka rodziny w PPGR, a tym samym koniecznością odrzucenia wniosku z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

Osoby, które dostarczyły już ww. dokumenty nie muszą tego robić ponownie.

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Potęgowo FLOREK 2021

Modernizacja boisk w Skórowie i Grąbkowie

Potęga Przedszkolaka - trwa realizacja projektu

Gmina ma uchwalony budżet na rok 2022 – relacja z XL sesji...

Sensacyjne odkrycie - zabytki archeologiczne doliny Łupawy...