Imieniny: Estery, Benedykta i Rudolfa
07 Lipiec 2022

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

Rozpoczynamy realizację nowych zadań wodno - kanalizacyjnych

20.05.2022

W dniu 20 maja 2022 Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin podpisał umowę na wykonanie dużego zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Potęgowo – Dąbrówno, Potęgowo, Malczkówko. Jest to drugie z zadań, na które Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych.

Przy podpisaniu umowy obecni byli: Skarbnik Gminy Potęgowo Dorota Majchrzak, pracownicy Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Zamówień Publicznych. Wykonawcą zadania jest firma pana Marka Wenty Usługi Wodno – Kanalizacyjne i C.O. z Mikorowa, który wyłoniony został po przeprowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym.

Zakres zamówienia jest następujący:

Zadanie I- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz  z przyłączami kanalizacyjnymi w Dąbrównie”

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz przyłączami kanalizacyjnymi. Planowany zakres inwestycji dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami do granicy działek. Planowany przebieg sieci dotyczy zabudowanej części miejscowości Dąbrówno w obrębie drogi powiatowej działki nr 132 i 231 obręb Grąbkowo (włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane w okolicy działki nr 51/2 obręb Grąbkowo). Następnie projektowana sieć przebiegać będzie w obrębie drogi powiatowej w miejscowości Dąbrówno dz. nr 40, oraz działek gminnych nr 108, 161/3, 157 – drogi gminne obręb Dąbrówno. 

Zakres prac obejmuje wykonanie:

Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej

 • • rury z polietylenu PE-HD100 SDR17 PN10 RC dwuwarstwowe koloru czarnego o średnicy

De 110/6,6mm i długości L=3027,80 m,

 • • przepompownia ścieków z kręgów betonowych beton C35/45 o średnicy Dn1500 mm h=3,1 m, z przyłączem energetycznym i zagospodarowaniem terenu przepompowni
 • • przepompownia ścieków z kręgów betonowych beton C35/45 o średnicy Dn1500 mm h=5,5 m, z przyłączem energetycznym i zagospodarowaniem terenu przepompowni
 • • studnie betonowe Dn1200mm z zaworami napowietrzająco-odpowietrzającymi – 3 szt.,
 • • studnie rozprężne betonowe Dn1200mm – 2 szt.

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

 • • rury z polichlorku winylu PCV o średnicy De200/5,9 mm SN8 ścianka lita i długości

L=3134,30 m,

 • • studnie rewizyjne z PCV o średnicy De400 mm z włazem żeliwnym klasy D-400 osadzonym na rurze teleskopowej z pierścieniem odciążającym – 102 szt.,
 • • studnie rewizyjne betonowe i średnicy Dn1000mm i Dn1200mm z żelbetową płytą nastudzienną z włazem żeliwnym klasy D-400 z pierścieniem odciążającym – 2 szt.,

Przyłącza kanalizacji sanitarnej

 • • rury z polichlorku winylu PCV o średnicy De160/4,7 mm SN8 ścianka lita i długości L=360,40 m, w ilości 54 szt.
 • • rury z polietylenu PE-HD100 SDR11 PN16 koloru czarnego o średnicy De 40/3,7mm i długości L=23,40 m. w ilości 2 szt.

Zadanie II- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Potęgowie”

Zakresem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków. Sieć budowana jest na potrzeby odbioru ścieków z istniejącej oraz planowanej zabudowy zlokalizowanej w północnej części miejscowości Potęgowo na działkach nr 5, 39, 29, 22/11, 37/11, 37/9, 24, 13, 10 obręb Potęgowo oraz działki  nr 56, 75 obręb Skórowo Nowe. Wszystkie działki objęte inwestycją stanowią pasy drogowe w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zakres prac obejmuje wykonanie:

 • sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE HD 100 SDR 17 PN 10RC De 110/6,6 mm, długości 1418,15 m
 • sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC SN 8, ścianka lita, De 200/5,9 mm, długości 39,20 m
 • przecisk pod pasem drogowym w obrębie drogi powiatowej, rura osłonowa stal DN 300,  długości 15,30 m
 • przewiert sterowany pod pasem drogowym w obrębie drogi powiatowej, rura osłonowa stal DN 150, długość 11,50 m
 • studnie PVC 400 z włazem D400, szt. 1
 • studnie betonowe DN 1200 z zaworem odpowietrzającym DN 80, kpl. 2
 • montaż 1 kpl. przepompowni ścieków DN 1500 z betonu C35/45,  z przyłączami energetycznymi i zagospodarowaniem terenu przepompowni

Zadanie III- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Malczkówko”

Zakresem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej o długości 1070,30 m z rur PE 90
do miejscowości Malczkówko, w gminie Potęgowo wraz z nadziemnymi hydrantami
p. pożarowymi DN80 (3 szt.) i przyłączami z rur PE 32 mm o łącznej długości 73,70m   
(15 sztuk), od istniejącego wodociągu (skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 211 z działką gminną nr 33/37, obręb Karżnica) do miejscowości Malczkówko zlokalizowana przy drodze gminnej działka nr 18 obręb Malczkówko, w celu zaopatrzenia w wodę domów mieszkalnych, gospodarstw rolnych oraz celów przeciwpożarowych w/w miejscowości.

Inwestycje te, szczególnie w miejscowościach Dąbrówno i Malczkówko są długo wyczekiwane przez mieszkańców.

Termin wykonania robót został określony do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Koszt inwestycji wynosi: 4.497.498,00 zł, w tym:

- kanalizacja sanitarna w Dąbrównie – 3.221.120,00 zł

- kanalizacja sanitarna w Potęgowie – 750.945,00 zł

- wodociąg w Malczkówku – 525.433,00 zł

Dofinansowanie z Programu „Polski Ład” wynosi 95% kosztów, tj. 4.272,623,10 zł.

W tym samym dniu podpisana też została umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego w/w zadań. Zamówienie zostało udzielone panu Krzysztofowi Chwaliszowi z Koszalina, prowadzącemu biuro pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe UNO. Koszt usługi wynosi 68.880,00 zł.

K. Kozioł

                          

 

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Events of the day 11 lipiec 2022 (poniedziałek)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

Ostatnio dodane galerie

Uroczyście wmurowali kamień węgielny pod świetlicę w...

Realizacja projektu Potęga Przedszkolaka

Budowa budynku przedszkola i żłobka w Potęgowie

Infrastruktura kajakowa na rzece Łupawa