Imieniny: Łucji, Witolda i Doroty
25 Czerwiec 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

Przypominamy o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi!

21.05.2024

Właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Potęgowo.

Informujemy, że Wójt Gminy Potęgowo ma obowiązek kontrolować posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych (faktur, rachunków).

Za brak podpisanej umowy lub brak dowodów za wywóz nieczystości ciekłych właścicielowi nieruchomości grozi kara grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  • Zgodnie z art. 13 ust. 2 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Potęgowo właściciele nieruchomości mają obowiązek wywozić nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełnienia się urządzeń do ich gromadzenia, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomościach, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
  • Zgodnie z art. 13 ust. 2 ww. regulaminu, w przypadku nieczystości ciekłych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, częstotliwość opróżniania powinna odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Ponadto informujemy, że firmy posiadające zezwolenie na opróżnianie szamb przesyłają do Urzędu sprawozdania kwartalne, w których znajduje się wykaz nieruchomości, z których dokonano odbioru nieczystości. Przypominamy również, że jeśli przy danej posesji wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej, to zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel takiej nieruchomości ma obowiązek przyłączenia się do kanalizacji. Jedynym wyjątkiem są nieruchomości wyposażone w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli oświadczenia dot. posiadania zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków proszeni są o zrobienie tego NIEZWŁOCZNIE!

W związku z powyższym Urząd Gminy Potęgowo w najbliższym czasie rozpocznie kontrolę posiadania podpisanych umów na wywóz nieczystości ciekłych wraz z dowodami opłat za wykonaną usługę. Kontrola będzie polegać na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu w celu przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazania dowodów potwierdzających uiszczenia opłaty za tę usługę (faktury, rachunki). Posiadane dowody muszą potwierdzać regularność wywozu z szamba i przydomowej oczyszczalni ścieków.

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Uroczysta III sesja Rady Gminy - absolutorium dla wójta

Modernizacja oświetlenia w Gminie Potęgowo

II sesja Rady Gminy Potęgowo 21 maja 2024 r.

Odbiór końcowy remontu drogi w Karżnicy

Pierwsza sesja IX kadencji Rady Gminy Potęgowo

LXXV sesja Rady Gminy Potęgowo - ostatnia w tej kadencji