Name-day: Łucji, Witolda and Doroty
25 June 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Aktywny i Świadomy Senior w Gminie Potęgowo

06.06.2024

W porozumieniu z Gminną Radą Seniorów, Gmina Potęgowo wystąpiła do Marszałka Województwa Pomorskiego z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych gminy wskazanych przez Gminną Radę Seniorów utworzoną przez Radę Gminy – „Pomorskie Rady Seniorów 2024”.  Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie i podczas III sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego radni jednogłośnie zadecydowali o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Potęgowo na realizację zadania pn. „Aktywny i Świadomy Senior w Gminie Potęgowo”.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie oraz rozwój aktywności osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu i utracie samodzielności. Zadanie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców Gminy poprzez wzrost ich świadomości, integrację lokalnej społeczności i bezpieczeństwo publiczne.

W ramach realizacji zadania planuje się opracowanie poradnika dla seniora, który będzie zawierał informacje na temat placówek pomocowych i usługowych na terenie gminy oraz jak postępować
w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Ponadto planuje się organizację warsztatów szkoleniowo-informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa obywatela, w tym seniora oraz ochrony zdrowia jak również organizację spotkania, podczas którego nastąpi podsumowanie prowadzonych działań w ramach zadania. W spotkaniu wezmą udział członkowie Gminnej Rady Seniorów, ale także członkowie Klubu Seniora i Kół Gospodyń Wiejskich
z terenu Gminy Potęgowo.

Wszystkie zaplanowane działania będą promować i upowszechniać aktywność seniorów oraz politykę na rzecz osób starszych.

Całkowita planowana wartość zadania wynosi 20 000,00 zł  z czego dofinansowanie z budżetu Województwa Pomorskiego wynosi 10 000,00 zł. Okres realizacji zadania przewiduje się do 30 listopada 2024r.

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Uroczysta III sesja Rady Gminy - absolutorium dla wójta

Modernizacja oświetlenia w Gminie Potęgowo

II sesja Rady Gminy Potęgowo 21 maja 2024 r.

Odbiór końcowy remontu drogi w Karżnicy

Pierwsza sesja IX kadencji Rady Gminy Potęgowo

LXXV sesja Rady Gminy Potęgowo - ostatnia w tej kadencji