Name-day: Adama, Cezarego and Jarosława
25 February 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

30.01.2024

Rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Potęgowo, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski o zwrot podatku składamy w terminie od 1 do 29 lutego 2024 r., w sekretariacie (pokój nr 15) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo

 

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakup oleju napędowego w okresie:
od 1 sierpnia 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku
, a także w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, kóz, owiec, koni i swiń dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR, zawierający informację
o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych zwierząt będących w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta rolnego.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

 

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

5,84 zł * średnia roczna liczba świń

i

58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

 

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie 1 – 30 kwietnia 2024 r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy w Potęgowie lub pod numerem telefonu: 59 845 49 86

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie