Name-day: Brunona, Jana and Andrzeja
12 July 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Przebudowa drogi w Skórowie - podsumowanie

24.11.2023

Dokonano ostatecznego odbioru robót w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej w Skórowie wraz z modernizacja sieci wodociągowej”.

Czynności odbiorowe trwały od 02.11.2023 do 16.11.2023.

Wykonany został następujący zakres prac:

-        przebudowa drogi o łącznej długości 956mb o nawierzchni asfaltowej o szerokości zmiennej od 5m do 3,5m wraz z dwoma mijankami o szerokości 5m;

-        przebudowa chodnika o długości 550mb, szerokości 2m;

-        wykonanie schodów do kościoła oznaczonych dla osób niedowidzących;

-        wykonanie zjazdów z kostki betonowej do granicy działek;

-        wykonanie miejsc postojowych w ilości 7szt., w tym 1 dla osób niepełnosprawnych;

-        wzmocnienie poboczy geokratą;

-        oznakowanie poziome i pionowe tj. przejście dla pieszych, zamontowano znak aktywny zasilany panelem solarnym, radarowy wyświetlacz prędkości zasilany panelem solarnym, słupki blokujące U-12c;

-        remont przepustu pod drogą;

-        nasadzenie zieleni na skarpie przy kościele;

-        przebudowa kanalizacji deszczowej o długości 234,35 mb, a także odwodnienie drogi poprzez wykonanie otwartego systemu liniowego tzw. „korytka krakowskie”;

-        remont kanalizacji deszczowej w obrębie szkoły;

-        modernizacja sieci wodociągowej o długości 533,93mb wraz z 30 przyłączami do granicy działek i 7 hydrantami p.poż w tym: 1 nadziemny, 6 podziemnych, oznakowanie sieci wodociągowej.

 

Koszt robót budowlanych wyniósł ostatecznie 3.602.613,48 zł. Gmina na realizację zadania otrzymała dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład w wysokości 3.097.00,00 zł. Wykonawcą robót była firma Usługi Transportowe Adam Chlechowicz z Kiełpina. Nadzór inwestorski pełniła firma Development Design Sp. z o.o. ze Słupska, koszt usługi 58.599,66 zł.

Inwestycja ta znacząco przyczyniła się do polepszenia komfortu i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i pieszego, a także do poprawy wyglądu centrum miejscowości.

 

M. Machnikowska, K. Kozioł

          

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Przebudowa i rozbudowa Szkoły w Skórowie

Zagospodarowanie terenu przy SP w Łupawie oraz leśnej...

Edukacja ekologiczna na terenie Gminy Potęgowo – edycja 2023

Uroczysta III sesja Rady Gminy - absolutorium dla wójta

Modernizacja oświetlenia w Gminie Potęgowo

II sesja Rady Gminy Potęgowo 21 maja 2024 r.