Name-day: Łucji, Witolda and Doroty
25 June 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

LXX sesja Rady Gminy Potęgowo

24.11.2023

W dniu 23 listopada 2023 r. odbyła się LXX sesja Rady Gminy Potęgowo. Porządek obrad był bogaty, nie tylko ze względu na ilość podejmowanych uchwał, ale też na ilość przedstawionych informacji.

Po rozpoczęciu obrad przez Przewodniczącego Waldemara Zientarskiego Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin przedstawił informację z działalności międzysesyjnej. Na sesji, zgodnie z wnioskiem radnych, zostały zaprezentowane liczne informacje dotyczące: realizacji programu gminnego „Nie rób dymu”, działalności Centrum Produktu Lokalnego w Karżnicy, przestępczości i przemocy w szkołach, wyników egzaminów ósmoklasisty, podsumowania realizacji programu „Społeczni do Potęgi”, współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także stopnia zaawansowania inwestycji.

 

Radni podjęli następujące uchwały:

 1. zmieniającą uchwałę nr LXVII/620/2023 Rady Gminy Potęgowo z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Potęgowo
 2. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Potęgowo na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Potęgowo na lata 2024 - 2026.
 3. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie Gminy Potęgowo na lata 2024 – 2026”.
  1. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Potęgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2024”.
  2. w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. ”Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mającą na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu”.
  3. w sprawie udzielenia dotacji na prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
  4. w sprawie udzielenia dotacji na prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego programu Odbudowy Zabytków.
  5. w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2023 rok.
  6. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2023- 2036.
 1. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Potęgowo.
 2. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych.
 3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego.
 4. zmieniającą uchwałę Nr XII/116/2019 Rady Gminy Potegowo z dnia 5 września 2019r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania sal sportowych, sal komputerowych i innych pomieszczeń szkolnych/przedszkolnych w Gminie Potęgowo.
 5. Podjęcie uchwały Nr LXX/654/2023 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Potęgowo Nr LXVI/613/2023 z dnia 28.08.2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 751, 757 i 772 w miejscowości Potęgowo, gmina Potęgowo.
 6. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Słupskiemu.
 7. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Swoją obecnością obrady zaszczycili: ksiądz Dziekan Piotr Czaja oraz ksiądz Dziekan Waldemar Pielecki, którzy złożyli serdeczne podziękowania za współpracę z Wójtem, pracownikami Urzędu oraz radnymi w kwestii pozyskiwania funduszy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, dzięki czemu możliwe jest przeprowadzanie niezbędnych remontów w kościołach w Łupawie i Skórowie.

Na zakończenie radni zgłosili wolne wnioski i interpelacje. Szczegóły z obrad niebawem w protokole.

K. Kozioł

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Uroczysta III sesja Rady Gminy - absolutorium dla wójta

Modernizacja oświetlenia w Gminie Potęgowo

II sesja Rady Gminy Potęgowo 21 maja 2024 r.

Odbiór końcowy remontu drogi w Karżnicy

Pierwsza sesja IX kadencji Rady Gminy Potęgowo

LXXV sesja Rady Gminy Potęgowo - ostatnia w tej kadencji