Name-day: Marka, Wiktoryny and Zenona
29 March 2023

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

LX sesja Rady Gminy Potęgowo

28.02.2023

W dniu 27 lutego 2023 r. odbyła się LX sesja Rady Gminy Potęgowo.

Po przyjęciu spraw porządkowych i przedstawieniu przez Wójta Gminy Potęgowo Dawida Litwina informacji z działalności międzysesyjnej pracownicy Urzędu przedstawili informacje wynikające z przepisów prawa:

- informacja o współpracy Gminy Potęgowo z gminami partnerskimi w 2022 roku.

- informacja o zgłoszonych żądaniach o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5, i wydanych decyzjach, o których mowa w ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w roku 2022.

- sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2022.

 

Na sesji podjęto siedem uchwał:

1)      w sprawie zmiany uchwały Nr XII/311/2017Rady Gminy Potęgowo z dnia 27.09.2017r. z późn. zm. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;

2)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Piaseczno, w gminie Potęgowo;

3)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Żychlin oraz działek nr 60 i 58 , obręb Runowo, w gminie Potęgowo;

4)      w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

5)      zmieniającej uchwałę Nr XXX/290/2021 Rady Gminy Potęgowo z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad udostępniania pomieszczeń w Punktach Świadczenia Usług Społecznych w Gminie Potęgowo;

6)      w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2023 rok;

7)      w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2023- 2036;

W związku z podjętymi uchwałami zainicjowane zostały dwa nowe plany zagospodarowania przestrzennego związane z rozwojem energii odnawialnej w Gminie Potęgowo.

 

Szczegóły niebawem dostępne będą w protokole z sesji. Przypominamy, iż obrady można śledzić na bieżąco za pośrednictwem strony www.potegowo.sesja.pl.

K. Kozioł

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie