Name-day: Adama, Cezarego and Jarosława
25 February 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Dodatkowy nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów do 22.03

abstrakcyjna kompozycja
16.03.2023

Wójt Gminy Potęgowo ogłosił dodatkowy nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów. Zgłaszanie kandydatów możliwe jest od 16 do 22 marca 2023 r.

Gminna Rada Seniorów w Potęgowie jest organem konsultacyjnym, doradczym i  inicjatywnym w zakresie planowania oraz realizacji polityki senioralnej. Jej celem jest reprezentowanie potrzeb i interesów osób starszych, które mieszkają na terenie gminy Potęgowo.

Członkami Rady Seniorów są przedstawiciele osób starszych posiadający poparcie co najmniej 10 osób starszych zamieszkujących na terenie Gminy Potęgowo. Poparcia można udzielić nie więcej niż jednemu kandydatowi do Rady. W Radzie zasiadają także przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, wyznaczeni przez te podmioty spośród swoich członków lub innych mieszkańców Gminy Potęgowo. Rada liczy 7 członków.

Kandydatem na członka Rady może być wyłącznie osoba, która zamieszkuje na terenie Gminy Potęgowo, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych. Zgłaszanie kandydatów do Rady  odbywa się za pomocą  formularzy zgłoszeniowych do pobrania poniżej lub do odbioru w sekretariacie Urzędu Gminy Potęgowo.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo,  pok. nr 14, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Potęgowie” . W przypadku wysłania formularza zgłoszeniowego pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu. Zgłoszenie złożone po terminie nie będzie podlegało rozpatrzeniu.

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie