Name-day: Jarosława, Konrada and Bartosza
21 April 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

LII sesja Rady Gminy Potęgowo - relacja

28.10.2022

W dniu 28 października 2022 r. odbył się LII sesja Rady Gminy Potęgowo, którą tradycyjnie otworzył Przewodniczący rady Gminy Waldemar Zientarski. Po przyjęciu spraw protokolarnych Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin przedstawił informację z działalności międzysesyjnej. Porządek obrad był bogaty.

Złożone zostały następujące informacje:

1)     Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2021 rok.

2)     Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2021 rok.

3)     Informacja o wysokości podatku rolnego w 2023 roku.

Podjęto następujące uchwały:

1)     w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Węgierskie dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2023 roku.

2)     w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

3)     w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 309/3 i 308/1, w obrębie Darżyno gmina Potęgowo.

4)     w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 17 i 135 w obrębie Głuszynko oraz działki nr 4/15 w obrębie Grapice, w gminie Potęgowo.

5)     w sprawie zmiany Uchwały nr VII/47/2011 Rady Gminy Potęgowo z dnia 30.03.2011. „w sprawie wprowadzenia „Regulaminu cmentarzy komunalnych w Gminie Potęgowo” oraz ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i ich urządzeń na terenie Gminy Potęgowo”, zmienionej Uchwałą Nr VII/61/2019 Rady Gminy Potęgowo z dnia 21.03.2019r.

6)     w sprawie uchylenia uchwały Nr LI/488/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Stacji Pogotowia Ratunkowego.

7)     w sprawie  określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu zwrotu rodzicom kosztów dowozu we własnym zakresie dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych.

8)     w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Potęgowo na lata 2023-2030.

9)     w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w 2023 roku, zasad  jego poboru  i zwolnień od tego podatku.

10)   w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zasad jej poboru w 2023 roku.

11)   w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2023 roku.

12)   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej.

13)   w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego.

14)   w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

15)   w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2022 rok.

16)   w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2022- 2036.

Podjęte na sesji uchwały mają duże znaczenie dla mieszkańców Gminy. Czekają nas podwyżki podatków i opłat w roku 2023. Podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportu wzrosną o 11,8%. Wzrosną tez opłaty za usługi cmentarne, które utrzymywały się na stałym poziomie przez ostatnie 3,5 roku. Drastyczny wzrost kosztów eksploatacji cmentarzy, w tym zagospodarowanie odpadów wymusił podwyżkę na poszczególne usługi średnio o 35%. Ze szczegółami będzie się można zapoznać w odrębnych artykułach oraz protokole z obrad.

Podczas obrad gościliśmy radnego Powiatu Słupskiego i Członka Zarządu Marcina Kowalczyka. Pan Kowalczyk wyraził swoja wdzięczność z powodu podjęcia przez radnych Gminy uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego, bez której nie byłoby możliwe zorganizowanie i podtrzymanie dodatkowych kursów autobusów PKS, na które jest duże zapotrzebowanie. Powiat rozpatruje wprowadzenie kolejnych kursów w części północnej Gminy. Z obecności radnego powiatowego skorzystali radni Gminy Potęgowo i skierowano do niego dużo pytań odnośnie inwestycji powiatowych w naszej Gminie.

Sesję zakończono składaniem wolnych wniosków i interpelacji.

K. Kozioł

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

LXXV sesja Rady Gminy Potęgowo - ostatnia w tej kadencji

Budowa nowych ujęć wody w Łupawie i Runowie - podpisanie...

Zagospodarowanie terenu przy Szkole w Łupawie oraz leśnej...

LXXIII sesja Rady Gminy Potęgowo

Nowe ujęcie wody w Karżnicy - podpisana umowa