Name-day: Ilony, Jerzego and Wojciecha
23 April 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Dotacje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

18.10.2022

Informujemy, iż 17 października 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nabory w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności:

  1. skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które wykonują działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.
  2. obejmuje swym zakresem przetwarzanie lub wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury i jest przeznaczony dla rolników lub rybaków.
  3. plantatorzy chmielu będą się mogli ubiegać o dofinansowanie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem.
  4. wsparcie na wymianę w gospodarstwie pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska.

Wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury

W ramach tego naboru Agencja będzie przyjmować wnioski do 18 listopada 2022 r.

Wsparcie ma charakter refundacji (do 50% kosztów kwalifikowalnych), natomiast obowiązujące limity pomocy to: 3 mln zł dla mikroprzedsiębiorstw, 10 mln zł w przypadku firm o statusie małego przedsiębiorstwa oraz 15 mln zł gdy beneficjentem chce się stać średnie przedsiębiorstwo.

Otrzymane fundusze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń. Można za nie pozyskać również nowe środki transportu spełniające normy niskiej emisji spalin wykorzystywane np. do przewozu produktów rolnych, produktów rybołówstwa czy akwakultury.

https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-mikro-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-w-zakresie-przetworstwa-lub-wprowadzania-do-obrotu-produktow-rolnych-rybolowstwa-lub-akwakultury

Wsparcie dla rolników lub rybaków w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury

W ramach tego naboru Agencja będzie przyjmować wnioski do 18 listopada 2022 r. 

Pomoc przeznaczona jest dla rolników lub ich małżonków, ale także dla osób uprawnionych do chowu, hodowli lub połowu ryb.

Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 500 000 zł.

Pomoc finansowa polega na refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. wydatki poniesione na budowę budynków i budowli służących realizacji inwestycji, ale także ich remont. Wsparcie będzie można uzyskać również na zakup nowego terminala płatniczego czy utrzymanie domen internetowych związanych z realizacją przedsięwzięcia.

https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-dla-rolnikow-lub-rybakow-w-zakresie-przetwarzania-lub-wprowadzania-do-obrotu-produktow-rolnych-spozywczych-rybolowstwa-lub-akwakultury

Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest

Do 15 listopada 2022 r. Agencja będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na wymianę azbestowych pokryć dachowych. Ważne, że takie dachy muszą się znajdować na budynkach służących do produkcji rolniczej. Maksymalna powierzchnia, do której rolnikom przysługuje wsparcie, wynosi 500 m2, a stawka pomocy to 40 zł/m2. Wymiana musi dotyczyć całego dachu.

https://www.gov.pl/web/arimr/wymiana-w-gospodarstwach-rolnych-pokryc-dachowych-wykonanych-z-materialow-zawierajacych-azbest

Wymiana słupów impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Wnioski o tę pomoc Agencja będzie przyjmować do 31 grudnia 2023 r.

Plantatorzy mogą uzyskać pomoc maksymalnie do 5 ha upraw chmielu. Wysokość wsparcia uzależniona jest od tego, czy słupy impregnowane kreozotem będą wymieniane na kompozytowe czy betonowe, a także od tego czy odbiorca końcowy pomocy jest młodym rolnikiem.

https://www.gov.pl/web/arimr/wymiana-slupow-impregnowanych-kreozotem-na-plantacjach-chmielu

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

LXXV sesja Rady Gminy Potęgowo - ostatnia w tej kadencji

Budowa nowych ujęć wody w Łupawie i Runowie - podpisanie...

Zagospodarowanie terenu przy Szkole w Łupawie oraz leśnej...

LXXIII sesja Rady Gminy Potęgowo

Nowe ujęcie wody w Karżnicy - podpisana umowa