Name-day: Izy, Dominika and Rajmunda
08 August 2022

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Realizacja projektu Potęga Przedszkolaka

Dzieci przy tablicy multimedialnej
01.06.2022

Trwa realizacja projektu pn. „Potęga Przedszkolaka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna

Projekt realizowany jest przez Gminę Potęgowo w partnerstwie z Fundacją Bocianie Gniazdo w Runowie. Okres realizacji: 01.06.2021 do 31.05.2023

Celem szczegółowym projektu jest: Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej.

Projekt obejmuje wsparciem dzieci z Przedszkola w Potęgowie i oddziałów przedszkolnych (przy SP w Łupawie i SP w Potęgowie), rodziców i nauczycieli.

Dzieci mają zapewnione kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć (m.in. j.angielski, zajęcia kreatywne, z zakresu pierwszej pomocy, edukacji ekologicznej, muzyczne, sportowe, logopedyczne, z gimnastyki korekcyjnej). Ogromną atrakcją dla dzieci są zajęcia hippiczne, w ramach których  odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne, prowadzone w kilkuosobowych grupach (każda grupa - 20 godz. zajęć teoretycznych w placówkach przedszkolnych i 40 godz. zajęć praktycznych – w stadninie w Pałacu Pod Bocianim Gniazdem w Runowie). Dzieci poznają budowę konia (podczas wykładów z wykorzystaniem nowoczesnych sprzętów multimedialnych – TIK), poznają zasady pielęgnacji zwierząt, ćwiczą budowanie zaufania człowiek- zwierzę, nabywają umiejętności pracy w zespole, pewności siebie, umiejętności komunikacji, uczą się stawiać czytelne granice. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę ze strony Fundacji Bocianie Gniazdo w Runowie.

Wybudowany i wyposażony został także plac zabaw przy nowym przedszkolu w Potęgowie, zakupione zostały specjalistyczne pomoce dydaktyczne.

W ramach projektu, nauczyciele podejmą studia podyplomowe oraz będą uczestniczyć w zajęciach warsztatowych z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych.

Wartość projektu wynosi: 1 272 011,72 zł, w tym dofinansowanie: 1 081 209,96 zł. Wkład własny jest niefinansowy – w postaci udostepnienia pomieszczeń i wolontariatu.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do projektu, można uzyskać w Urzędzie Gminy Potęgowo pok.nr 30 oraz w placówkach objętych wsparciem (Przedszkole w Potęgowie, Oddział Przedszkolny przy SP w Potęgowie, Oddział Przedszkolny przy SP w Łupawie).

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Pożegnanie Sekretarza Gminy Potęgowo

Wkrótce rozbudowa sieci wodociągowej "Za torami"...

Wkrótce rozbudowa sieci wodociągowej "Za torami"...

Integracja grupy wsparcia opiekunów osób z...

Festyn rybny w Gminie Potęgowo 2022

Już wkrótce nowy ciągnik dla Zakładu usług Publicznych w...