Name-day: Klary, Romana and Edyty
09 August 2022

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

XLVII sesja Rady Gminy Potęgowo

31.05.2022

 W dniu 31 maja 2022 odbyła się XLVII  sesja Rady Gminy Potęgowo, która tym razem nie miała rozbudowanego programu. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zientarski, a po zatwierdzeniu spraw porządkowych Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin przedstawił zebranym informację z działalności międzysesyjnej.

Na wniosek Radnych przedstawione zostały informacje dotyczące działalności i funkcjonowania farm wiatrakowych i fotowoltaicznych na terenie gminy (obecne i planowane w latach przyszłych wpływy do budżetu) przez pracowników UG: Katarzynę Kozioł, Małgorzatę Berezowską, Dorotę Majchrzak..

Następnie Z-ca Wójta Anna Boniecka zaprezentowała sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Potęgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2021”.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

  1. W sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/323/2021 Rady Gminy Potęgowo z dnia 18.06.2021r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Potęgowie oraz nadania mu statutu.
  2. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
  3. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/332/2021 Rady Gminy Potęgowo w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Słupskiego przez Gminę Potęgowo, polegającej na  „Wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno.
  4. w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2022 rok.
  5. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2022 – 2036.

Na zakończenie radni zgłosili wolne wnioski i informacje.

 K. Kozioł

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Pożegnanie Sekretarza Gminy Potęgowo

Wkrótce rozbudowa sieci wodociągowej "Za torami"...

Wkrótce rozbudowa sieci wodociągowej "Za torami"...

Integracja grupy wsparcia opiekunów osób z...

Festyn rybny w Gminie Potęgowo 2022

Już wkrótce nowy ciągnik dla Zakładu usług Publicznych w...