Name-day: Arnolda, Emilii and Lucyny
30 June 2022

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

XLVII sesja Rady Gminy Potęgowo

31.05.2022

 W dniu 31 maja 2022 odbyła się XLVII  sesja Rady Gminy Potęgowo, która tym razem nie miała rozbudowanego programu. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zientarski, a po zatwierdzeniu spraw porządkowych Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin przedstawił zebranym informację z działalności międzysesyjnej.

Na wniosek Radnych przedstawione zostały informacje dotyczące działalności i funkcjonowania farm wiatrakowych i fotowoltaicznych na terenie gminy (obecne i planowane w latach przyszłych wpływy do budżetu) przez pracowników UG: Katarzynę Kozioł, Małgorzatę Berezowską, Dorotę Majchrzak..

Następnie Z-ca Wójta Anna Boniecka zaprezentowała sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Potęgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2021”.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

  1. W sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/323/2021 Rady Gminy Potęgowo z dnia 18.06.2021r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Potęgowie oraz nadania mu statutu.
  2. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
  3. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/332/2021 Rady Gminy Potęgowo w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Słupskiego przez Gminę Potęgowo, polegającej na  „Wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno.
  4. w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2022 rok.
  5. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2022 – 2036.

Na zakończenie radni zgłosili wolne wnioski i informacje.

 K. Kozioł

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Uroczyście wmurowali kamień węgielny pod świetlicę w...

Realizacja projektu Potęga Przedszkolaka

Budowa budynku przedszkola i żłobka w Potęgowie

Infrastruktura kajakowa na rzece Łupawa