Name-day: Anny, Felicjana and Pelagii
09 June 2023

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

XLV sesja rady Gminy Potęgowo

28.04.2022

  W dniu 28 kwietnia 2022 r. odbyła się XLV  Sesję Rady Gminy Potęgowo, która odbędzie się 28 kwietnia 2022r. Przed sesja odbyły się posiedzenia komisji. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zientarski. Następnie Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.

 

Na wniosek radnych została przedstawiona informacja na temat zakończenia budowy i otwarcia żłobka i przedszkola w Potęgowie przez Kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Zamówień Publicznych Katarzynę Kozioł oraz Dyrektora Przedszkola i Żłobka Agnieszkę Kielas.

Następnie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Iwona Gierke przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej w Gminie Potęgowo za rok 2021.

W dalszej kolejności zostało zaprezentowane przez Z-cę Wójta Annę Boniecką sprawozdanie z wdrażania w 2021 roku  Strategii Rozwoju Gminy Potęgowo na lata 2015 – 2022.

 

Na sesji podjęto następujące uchwały:

1) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

W związku z podjętą uchwałą zmianie ulegają od 1 lipca stawki za odbiór odpadów z 23 zł za osobę do 26 zł, dla osób kompostujących odpady będzie to stawka 22 zł. Już niebawem na stronie Gminy więcej szczegółowych informacji w tym temacie.

2) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3) w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie tymi odpadami na rzecz Gminy Potęgowo.

4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 35 i 36 zlokalizowanych w miejscowości Potęgowo pomiędzy ulicą Lawendową a torami kolejowymi.

5) w sprawie przyjęcia harmonogramu rzeczowo – finansowego wdrażania uchwały antysmogowej w zakresie budynków i lokali użyteczności publicznej oraz komunalnych bądź innych stanowiących własność gminy Potęgowo.

6) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Potęgowo (skarga uznana przez radnych w głosowaniu za niezasadną – dotyczyła nieogłoszenia rekrutacji do oddziału przedszkolnego dla Szkoły Podstawowej w Skórowie).

7) w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2022 rok.

8) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2022 – 2036.

Na zakończenie zgłoszone zostały wolne wnioski i pytania.

K.Kozioł

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Rozdaliśmy nagrody w Loterii PIT

LXIII sesja Rady Gminy Potęgowo - relacja

Gmina Potęgowo przekaże 100 tys. zł na budowę hospicjum

Dwa nowe autokary dla mieszkańców Gminy Potęgowo

Za nami losowanie nagród w loterii PIT

Uroczyste zakończenie projektu „Społeczni do Potęgi”