Name-day: Miłosza, Pawła and Tatiany
25 January 2022

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o dodatek osłonowy

07.01.2022

W związku z wejściem w życie z dniem 04 stycznia 2022r. ustawy o dodatku osłonowym informujemy, że sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o przyznanie dodatku osłonowego realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Potęgowie.

Wnioski można składać:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego;
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej, wysyłając na adres siedziby  GOPS Potęgowo;
  • począwszy od 10 stycznia 2022r. osobiście - w wersji papierowej w siedzibie GOPS Potęgowo w pok. nr 10  i  pok. nr 13, w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Przychodząc do siedziby Ośrodka, prosimy pamiętać o stosowaniu zasad bezpieczeństwa - bezwzględnie należy korzystać z maseczek, przestrzegać zasad dezynfekcji i dystansu społecznego.

  • Jeśli wniosek zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r. - dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku wypłacona zostanie do 31 marca, a druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r.
  • Jeśli wniosek zostanie złożony po 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowo niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku. Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r.

      Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania (podwyższony dodatek osłonowy można otrzymać, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi). UWAGA! Niezbędny jest tu wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Szczegóły dotyczące realizacji ustawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod linkiem https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Poniżej zamieszczamy do pobrania wniosek o dodatek osłonowy wraz ze wskazówkami jak należy go uzupełnić.

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Potęgowo FLOREK 2021

Modernizacja boisk w Skórowie i Grąbkowie

Potęga Przedszkolaka - trwa realizacja projektu

Gmina ma uchwalony budżet na rok 2022 – relacja z XL sesji...

Sensacyjne odkrycie - zabytki archeologiczne doliny Łupawy...