Name-day: Miłosza, Pawła and Tatiany
25 January 2022

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Od 1 stycznia nabór wniosków na pokrycie części kosztów szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe lub dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

30.12.2021

1 stycznia 2022 roku rozpoczyna się kolejny nabór wniosków na ekologiczne dotacje  - pokrycie części kosztów szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe lub dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Program skierowany jest do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym, który jest w trakcie budowy. Dotacja nie dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym lub nieruchomości mieszkalnych w trakcie budowy, do których planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej. 

Dotacja może być przyznana na zakup i montaż nowego szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe bytowe lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Warunkiem udzielenia dotacji jest złożone uprzednio przez Wnioskodawcę oświadczenia do Urzędu Gminy Potęgowo w sprawie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, podmiot ubiegający się o dotacje powinien widnieć w ewidencji zgodnie z art.3 ust.3ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z wyłączeniem nowych budynków mieszkalnych w trakcie budowy. Dotacja udzielana będzie do wysokości środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy, w danym roku budżetowym.

Więcej informacji oraz formularze dostępne na stronie: www.potegowo.pl/dotacje-ekologiczne#zbiorniki-oczyszczalnie

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Potęgowo FLOREK 2021

Modernizacja boisk w Skórowie i Grąbkowie

Potęga Przedszkolaka - trwa realizacja projektu

Gmina ma uchwalony budżet na rok 2022 – relacja z XL sesji...

Sensacyjne odkrycie - zabytki archeologiczne doliny Łupawy...