Name-day: Iwony, Michała and Renaty
23 May 2022

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Ważna informacja dotycząca programu Granty PPGR

02.12.2021

W związku z kolejną już zmianą wymagań dotyczących weryfikacji oświadczeń złożonych w ramach naboru dla konkursu - Granty PPGR Gmina Potęgowo została zobowiązana do ponownej weryfikacji złożonych oświadczeń.

Tym razem musimy zweryfikować m.in.: 

  • czy złożone dokumenty potwierdzają zatrudnienie w PGR;
  • czy uczeń pobiera naukę w szkole wskazanej w oświadczeniu;
  • czy uczeń nie otrzymał już wcześniej sprzętu komputerowego ze środków publicznych i środków organizacji pozarządowych (zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych sprzętów).

Informujemy, iż Gmina Potęgowo w dniu 25.11.2021r.  wystąpiła do KOWRu o udostępnienie informacji potwierdzającej zatrudnienie  w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej członka rodziny dla wszystkich osób, które nie dostarczyły odpowiednich zaświadczeń potwierdzających ten fakt. 

W dalszym ciągu oczekujemy na udzielenie odpowiedzi od KOWRu. 

W związku z tym, iż nie wiemy jaki będzie czas oczekiwania na te informacje, bardzo prosimy wszystkie osoby, które posiadają zaświadczenia, a z różnych powodów nie dostarczyły ich jeszcze, o dostarczenie zaświadczeń do Urzędu Gminy.

Po otrzymaniu informacji z KOWR niezwłocznie poinformujemy Państwa o tym fakcie.

Prosimy również o to aby:

  • osoby, które złożyły oświadczenia dla ucznia uczęszczającego do szkoły, dla której Gmina Potęgowo nie jest organem prowadzącym (dot. uczniów wszystkich szkół spoza terenu gminy Potęgowo), dostarczyły do Urzędu Gminy, zaświadczenia potwierdzające fakt nauki ucznia w danej szkole.
  • rolnicy, posiadający przynajmniej dwoje dzieci, dostarczyli zaświadczenia z ARiMR o nieotrzymaniu dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego (dotyczy naboru wniosków, który był w ARiMR w 2020r. dla rolników posiadających min. dwoje dzieci).

 Niezbędne dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Potęgowie do sekretariatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2021 r.

Niedostarczenie zaświadczeń ze szkoły i/lub ARiMR będzie skutkowało odrzuceniem wniosku z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Rozpoczynamy realizację nowych zadań wodno - kanalizacyjnych

Gminny żłobek i przedszkole w Potęgowie już otwarte

XLV sesja Rady Gminy Potęgowo

Budowa swietlicy w Głuszynie - podpisana umowa

XLIV sesja Rady Gminy Potęgowo