Name-day: Bartosza, Norberta and Sabiny
05 December 2021

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

XXXIX sesja Rady Gminy Potęgowo

25.11.2021

 W dniu 25 listopada 2021 r. odbyła się XXXIX  Sesję Rady Gminy Potęgowo.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Potęgowo Waldemar Zientarski. Po przyjęciu spraw porządkowych Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.

Przedstawiona też została informacja o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniów Szkół w Łupawie, Potęgowie i Skórowie w roku szkolnym 2020/2021.

 

Na sesji podjęto następujące uchwały:

1) sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/371/2021 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w 2022 roku oraz zwolnień od tego podatku.

2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Potęgowo.

3) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Potęgowo.

4) w sprawie uchwalenia rocznego „Programu Współpracy Gminy potęgowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2022 rok”.

5) w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Potęgowo.

6) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Potęgowo.

7) w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2021 rok.

8) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2021 – 2036.

Na sesji podjęto uchwały o podwyższeniu wynagrodzenia Wójta oraz diet radnych, co jest odpowiedzią na obowiązujące od 1 listopada 2021 r. przepisy.

Na zakończenie obrad zgłoszono wnioski.

 

K. Kozioł

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Sensacyjne odkrycie - zabytki archeologiczne doliny Łupawy...

Zakończona budowa wiaty w miejscowości Węgierskie

Zakończona przebudowa drogi w Nowej Dąbrowie

Podsumowanie konkursu plastycznego pn. „WOLNI OD UZALEŻNIEŃ”

XXXVII sesja Rady Gminy Potęgowo