Name-day: Ingi, Darii and Katarzyny
25 October 2021

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Komunikat Wójta - wywóz nieczystości ciekłych

05.10.2021

Wójt Gminy Potęgowo informuje Mieszkańców Gminy Potęgowo, których budynki nie są podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej, o obowiązku złożenia w dniach od 11 października 2021 roku do dnia 29 października 2021 roku faktur za wywóz nieczystości ciekłych lub faktur za wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków. Faktury dotyczą wywozów nieczystości w miesiącach: Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień oraz Wrzesień 2021 roku. Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Potęgowo lub przesłać w postaci skanu dokument na adres e-mail: nsr@potegowo.pl.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2021 r., poz.888 ze zm.)

 - Art. 6 ust.1 „Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi”.

- Art.6 ust.5a „Wójt, burmistrz lub prezydent miasta kontroluje posiadanie umów, o których mowa w ust. 1, i dowodów uiszczania opłat za usługi, o których mowa w ust. 1, lub inny sposób udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b”.

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie