Name-day: Ingi, Darii and Katarzyny
25 October 2021

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Zwiększenie gotowości bojowej OSP Łupawa

07.10.2021

Zakończyła się realizacja zadania pn. „Zwiększenie gotowości bojowej OSP Łupawa poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia” w ramach konkursu pn.: „FLOREK- wsparcie dla OSP (edycja 2021)” organizowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku.

Zadanie jest dofinansowywane ze środków NFOŚiGW oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Zadanie polegało na zakupie wyposażenia osobistego strażaków w postaci ubrań specjalnych, detektora prądu zmiennego oraz detektora do pomiaru stężeń tlenu i tlenku węgla dla OSP Łupawa, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ludności w związku z występowaniem zjawisk i wydarzeń katastrofalnych.

Dzięki wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt nastąpi poprawa w zakresie prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych.

W wyniku zrealizowanego zadania osiągnięto następujące efekty rzeczowe w postaci wskaźników:

  • zakup ubrania specjalnego 2 sztuki
  • zakup detektora prądu przemiennego – 1 sztuka
  • zakup detektora do pomiaru stężeń tlenu i tlenku węgla (wielogazowy) – 1 sztuka

oraz efektu ekologicznego:

  • liczba osób objętych ochroną inną niż przeciwpowodziowa - 6 660 osób.

Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Potęgowo i sąsiednich miejscowości. Doposażenie jednostki OSP Łupawa w sprzęt wpłynie na wzmocnienia systemów wczesnego reagowania i ratownictwa, tym samym do skutecznego i efektywnego zapobiegania wydarzeniom niebezpiecznym, a w konsekwencji – do poprawy jakości życia mieszkańców.

Wysokość kosztów kwalifikowanych wyniosła 11 200,00zł. 

Zgodnie z umową nr WFOŚiGW WFOŚiGW/D/297A/4202/2021/FLOREK z dnia 03.08.2021 r. na realizację przedsięwzięcia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił OSP Łupawa dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 8 500,00 zł.

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie