Name-day: Justyny, Julianny and Krzysztofa
14 April 2021

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Lista inwestycji

Budowa ulicznych lamp hybrydowych na terenie Gminy Potęgowo.

  Zakończono budowę lamp ulicznych hybrydowych na terenie Gminy Potęgowo.  

Odbiór końcowy linii kablowej oświetlenia drogowego Łupawa – Malczkowo

Zakończono budowę linii kablowej oświetlenia drogowego Łupawa – Malczkowo.     31 sierpnia dokonano odbioru końcowego inwestycji. Zakres zadania obejmował budowę linii kablowej oświetlenia...

Nowe oświetlenie połączy Łupawę z Malczkowem.

6 lipca rozpoczęto inwestycję, zakładającą powstanie 28 nowych lamp oświetleniowych, które zostaną zainstalowane wzdłuż drogi krajowej nr 211. Z dodatkowego oświetlenia skorzystają głównie...