Name-day: Kamila, Karoliny and Roberta
18 July 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Lista inwestycji

dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na 6 obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Potęgowo

Przedmiot inwestycji: dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na 6 obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Potęgowo, tj.: Urząd Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo -...

Modernizacja parkingu przy Urzędzie Gminy Potęgowo

Inwestycję zrealizowano w grudniu 2019 roku. Celem inwestycji było właściwe zagospodarowanie terenu gminnego przy budynku Urzędu Gminy Potęgowo. Prowadząc prace związane z budową przyłącza...

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy rzece Łupawa wraz z oznakowaniem ścieżki edukacyjnej MEGALITY