Name-day: Kamila, Karoliny and Roberta
18 July 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Lista inwestycji

Budowa targowiska „Mój rynek” wraz z Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Karżnicy

W dniu 28.11.2018 dokonano odbioru końcowego zadania: Budowa targowiska „Mój rynek” wraz z Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Karżnicy. W dniu 07.01.2019 została wydane pozwolenie na użytkowanie...

Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zagospodarowanie parku w Skórowie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej w Potęgowie

W dniu 2 września przystąpiono do odbioru boiska przy Szkole Podstawowej w Potęgowie. Jest to obiekt składający się z - boiska wielofunkcyjnego, o wymiarach 40 x 20m, o nawierzchni poliuretanowej o...

„Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo”. Część II - wykonanie źródła ciepła

„Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo”. Część II - wykonanie źródła ciepła