Name-day: Kamila, Karoliny and Roberta
18 July 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Lista inwestycji

Remont drogi gminnej w Nowej Dąbrowie

Dnia 31 grudnia 2015r. dokonano odbioru drogi gminnej w Nowej Dąbrowie. Wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego o warstwie grubości 10 cm i zagęszczono ją mechanicznie. Prace zrealizowano na...

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grąbkowo – dojazd do hydroforni

Po dokonaniu analizy wydatków poniesionych na budowę sieci wodociągowej i ujęcia wody w Grąbkowie stwierdzono, iż na zadaniu inwestycyjnym pozostały oszczędności, które zgodnie z wolą Rady Gminy...

Przebudowa chodnika w Łupawie

Przebudowany został istniejący chodnik w miejscowości Łupawa: od drogi powiatowej do Zespołu Szkół w Łupawie, o długości 160 mb i szerokości 1m.Inwestycja rozpoczęta 12 listopada 2015r., zakończona...
Przebudowa chodnika w Żychlinie

Przebudowa chodnika w Żychlinie

W miejscowości Żychlin wykonano chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 1189G o długości ok. 420 mb i szerokości 1,50 m wraz z 12 zjazdami do posesji mieszkańców. Zadanie realizowano z powierzonego...
robotnicy układający kostkę podczas inwestycji

Zakończono realizację inwestycji „Przebudowa ulicy Darżyńskiej w Potęgowie”

„Przebudowa ulicy Darżyńskiej w Potęgowie” Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi gminnej – ul. Darżyńskiej wraz ze zjazdami, chodnikami i placami utwardzonymi oraz infrastrukturą towarzyszącą...
droga o nawierzchni z kruszywa drogowego stworzona podczas inwestycji drogowej „Modernizacja drogi gminnej w Radosławiu”

Zakończono modernizację drogi gminnej w Radosławiu

Zakończono realizację inwestycji drogowej „Modernizacja drogi gminnej w Radosławiu”. Głównym celem remontu drogi gminnej było zwiększenie skuteczności i dostępności transportowej a także poprawa...
droga w Malczkówku o nawierzchni z kruszywa drogowego wykonana w ramach inwestycji -

Modernizacja drogi gminnej w Malczkówku

Modernizacja drogi w miejscowości Malczkówko podyktowana była względami społecznymi i gospodarczymi w celu polepszenia dojazdu do zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. W okresach jesienno – zimowo...

Pages