Imieniny: Bartosza, Norberta i Sabiny
05 Grudzień 2020

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

Lista inwestycji

Menu w lewej kolumnie

Inwestycje

Rozbudowa sieci wodociągowej w Łupawie

W listopadzie 2020 dokonano odbioru robót budowlanych. Wykonawcą zadania był Zakład Robót Wiertniczych i Instalacji Sanitarnych Zbigniew Chamier Ciemiński z Tuchomia. Zadanie polegało na budowie...

Przebudowa budynku Przedszkola w Łupawie

W listopadzie 2020 r. dokonano odbioru zadania: „Adaptacja części obiektu świetlicy szkolnej na powiększenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Łupawie wraz z małą architekturą oraz...

Przebudowa drogi gminnej Nr 121025G Łupawa-Dąbrówno etap II

W dniu 08.10.2020 dokonano odbioru robót budowlanych pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 121025G Łupawa-Dąbrówno etap II. W II etapie zrealizowano odcinek o długości ok. 576 mb, począwszy od miejsca...

Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo

W dniu 29 czerwca odbył się odbiór końcowy realizacji inwestycji polegającej na modernizacji istniejącej sieci ciepłowniczej oraz budowie nowej sieci przesyłowej wraz z przyłączeniem do...

Sieć kanalizacji sanitarnej Grąbkowo Kolonia I, II – Łupawa

W dniu 29 maja 2020 r. dokonano odbioru zadania: budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grąbkowo Kolonia I, II – Łupawa. W ramach inwestycji zrealizowano następujący zakres: 1. kolektor sanitarny...

Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 6 – ulica Szeroka – do drogi powiatowej nr 1179G – etap I

W lutym 2020 dokonano odbioru końcowego zadania: Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 6 – ulica Szeroka – do drogi powiatowej nr 1179G – etap I. Roboty zostały wykonane ze znacznym...

Przebudowa drogi gminnej Nr 121025G Łupawa-Dąbrówno etap I

W październiku 2019 r. dokonano odbioru zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 121025G Łupawa-Dąbrówno etap I.  został odcinek o długości ok.760 mb od strony miejscowości Dąbrówno. Wykonano...

Strony