Imieniny: Daniela, Bohdana i Julii
10 Grudzień 2018

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Lista inwestycji

Menu w lewej kolumnie

Inwestycje
wyremontowana nawierzchnia ulicy Szerokiej w Potęgowie

Remont ulicy Szerokiej w Potęgowie

REMONT ULICY SZEROKIEJ W POTĘGOWIE W marcu 2015 r. został wykonany remont nawierzchni na ulicy Szerokiej w Potęgowie. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na odcinku 110 mb przy skrzyżowaniu...
utwardzona droga gruntowa przy ulicy Ogrodowej

Remont ulicy Ogrodowej

W marcu 2015 r. została utwardzona droga gruntowa stanowiąca odcinek ul. Ogrodowej. Brak możliwości odprowadzania wód opadowych i roztopowych uniemożliwiał utrzymanie właściwego stanu nawierzchni....
montaż kontenerów z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne w Grapicach

Zakończenie realizacji inwestycji "Uzbrojenie boiska gminnego w Grapicach”

Zakończono realizację inwestycji „Uzbrojenie boiska gminnego w Grapicach”. Wykonano prace związane z uzbrojeniem boiska gminnego w Grapicach. Celem inwestycji było dostosowanie boiska sportowego do...
robotnicy przy rowie podczas przebudowy sieci wodociągowej przy ulicy Darżyńskiej w Potęgowie

Przebudowa sieci wodociągowej ul. Darżyńskiej w Potęgowie

W trakcie realizacji inwestycji pn. Przebudowa ulicy Darżyńskiej w Potęgowie stwierdzono liczne przecieki sieci wodociągowej znajdującej się w drodze. Przecieki spowodowane są bardzo złym stanem...
robotnicy podczas pracy przy przebudowie ulicy Darżyńskiej w Potęgowie

Przebudowa ulicy Darżyńskiej w Potęgowie

Inwestycja rozpoczęła się w listopadzie 2014r. Pierwszym etapem była budowa kanalizacji deszczowej o długości 553 mb. . Planowany termin zakończenia robót drogowych wrzesień 2015r.
sprzęt budowlany stojący przy budowie połączenia wodociągów Grąbkowo II z Grąbkowem I

Informacja z budowy wodociągu – połączenie wodociągów Grąbkowo II z Grąbkowem I”

Roboty budowlane rozpoczęły się 17 marca 2015r., planowany termin zakończenia maj 2015r. Zakres prac obejmuje budowę sieci o długości 1.531,0 mb. Wykonawcą jest firma Zakład Wodno-Kanalizacyjny...
zdjęcie zakończonej inwestycji „Budowa parkingu przy kościele w Skórowie”

Zakończono realizację inwestycji „Budowa parkingu przy kościele w Skórowie”

Inwestycję rozpoczęto w sierpniu 2015r. a zakończono w październiku 2015r. Celem inwestycji jest właściwe zagospodarowanie terenu gminnego przy kościele w Skórowie przeznaczonego na drogę i miejsca...

Strony