Imieniny: Mai, Marcelego i Dominika
09 Kwiecień 2020

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

Rekrutacja 2019/20 - formularze

Wnioski należy składać w sekretariatach placówek.

Szkoła Podstawowa w Potęgowie + oddział przedszkolny

Szkoła Podstawowa w Łupawie + oddział przedszkolny

Przedszkole w Potęgowie

Szkoła Podstawowa w Skórowie + oddział przedszkolny

 


 

INFORMACJA - Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych 2019/2020

Informacje dot. rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od 31.01.2019r. do 08.02.2019r. rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, corocznie składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym na kolejny rok szkolny 2019/2020.

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Potęgowo.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:

  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale Nr III/20/2018 Rady Gminy Potęgowo z dnia 14 grudnia 2018 r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 22/2019 z dnia 28.01.2019r. Wójta Gminy Potęgowo ustalono następujące terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do Przedszkola w Potęgowie oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Skórowie, Szkole Podstawowej w Łupawie i Szkole Podstawowej w Potęgowie na rok szkolny 2019/2020: Zarządzenie nr 22/2019 z dnia 28.01.2019 r. Wójta Gminy Potęgowo

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący wg uchwały Nr III/19/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. Rady Gminy Potęgowo.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Potęgowo na rok szkolny 2019/2020 mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół zostały określone w Zarządzeniu Wójta Gminy Potęgowo nr 23/2019 z dnia 28.01.2019r.

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Dotacje na realizację zadań publicznych w Gminie Potęgowo

Konferencja „Czyste powietrze od źródła do odbiorcy –...

Kolejny odbiór częściowy seci ciepłowniczej w Potęgowie

Absolutorium dla Zarządu OSP Potęgowo za 2019 rok

Odbiór końcowy na ul. Szerokiej w Potęgowie