Imieniny: Iwony, Michała i Renaty
23 Maj 2019

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy rzece Łupawa wraz z oznakowaniem ścieżki edukacyjnej MEGALITY

Dokonano odbioru zadania: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy rzece Łupawa wraz z oznakowaniem ścieżki edukacyjnej MEGALITY.

Zakres zadania objął zagospodarowanie działek obiektami i urządzeniami tj.: budowa sceny letniej z altaną o konstrukcji drewnianej, budowa murowanego grilla, utworzenie miejsca na ognisko, ławostoły – 4 szt., urządzenia do siłowni zewnętrznej, leżaki parkowe – 5 szt., stojak na rowery, ławki parkowe – 4 szt., ławki ogniskowe – 5 szt. i kosze na śmieci – 4 szt. Utwardzono też część placu. Ponadto wykonano 2 tablice informacyjne i 3 strzałki kierunkowe dot. ścieżki edukacyjnej „MEGALITY”  na terenie projektowanego terenu i w okolicy megalitów przy rzece Łupawa.

Koszt robót wyniósł 217.875,13 zł. Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, była firma BUILD Sp. z o.o. z Lipusza.

Nadzór inwestorski sprawowany był przez Juliusza Bernata, koszt nadzoru – 4.305,00 zł.

Projekt został opracowany przez Monikę Stukan, koszt projektu – 4.305,00 zł.

Na realizację inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 188.494,00 zł z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach środków pozyskanych przez Rybacką Lokalna Grupę Działania „Pojezierze Bytowskie ”na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

K.Kozioł, D.Huras