Imieniny: Aliny, Anety i Justyny
16 Czerwiec 2019

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warcimino - odbiór końcowy

W dniu 07.09.2017  odbył się odbiór końcowy inwestycji  pn.:„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warcimino – ETAP I”.

 Założeniem zadania inwestycyjnego była poprawa stanu technicznego drogi poprzez budowę nowej nawierzchni utwardzonej. Istniejącą nawierzchnię brukową zastąpi droga o nawierzchni asfaltowej.  

Przebudowie podlegał odcinek drogi od drogi powiatowej Nr 1193 G o długości 550 mb, dz. nr 4; 8 obręb Warcimino. Projekt obejmował wykonanie drogi o szerokość 6,0 m, w tym jezdni z asfaltobetonu 3,5 m oraz pobocze utwardzone z kruszywa łamanego naturalnego po stronie zachodniej szerokości 0,5 m oraz 2,0 m po stronie wschodniej.  

Wartość wykonanych robót:           225.162,51 zł

 Wykonawcą robót drogowych była  firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego POL - DRÓG Drawsko Pomorskie S.A., 878-500 Drawsko Pomorskie, ul. Podmiejska 2.

Nadzór inwestorski pełniła firma Development Design Sp. z o.o. Inspektor Nadzoru Branży Drogowej mgr inż. Krzysztof Kisiel.

Wykonawcą projektu był Juliusz Bernat „Projektowanie i Nadzór” ze Słupska.

Roboty rozpoczęto w dniu 02.08. 2017 a zakończono dnia 01.09.2017r.