Imieniny: Marii, Stefana i Andrzeja
16 Lipiec 2018

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nieckowo

Główne cele realizacji inwestycji to: poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenie skuteczności i dostępności transportowej, a także podniesienie standardów technicznych dróg publicznych i ich parametrów użytkowych.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie:

Roboty drogowe

Przebudowa drogi o łącznej długości 1.024 mb  - wykonanie nowej nawierzchni z masy asfaltowej i poboczy z kruszywa drogowego w tym:

1.Odcinek drogi o długości : 730,0 mb, w terenie niezabudowanym o szerokości 5,5 m w tym:

  • jezdnia asfaltowa o szerokości 4,0m
  • pobocza z kruszywa drogowego  2x0,75cm

2. Odcinek drogi o długości 72 m o szerokości 6,0 m w tym:

  • jezdnia asfaltowa o szerokości 4,0m
  • poszerzenia: z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa drogowego o szerokości do 2,0 m

3. Odcinek drogi o długości : 222,0 mb, w terenie zabudowanym o szerokości 5,5 m w tym:

  • jezdnia asfaltowa o szerokości 3,5 m
  • Chodnik o szerokości 2,0 m

Oświetlenie uliczne:

Rozbudowa oświetlenia ulicznego zasilanego z istniejącej sieci oświetlenia drogowego.

- budowa sieci oświetleniowej kablowej YAKY 4x25 mm2 o długości 106 m

- budowa latarń ulicznych – kpl. 2

 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie działek  nr 51/1; 91; 339 obręb Nieckowo.

 

Wykonawcą prac inwestycyjnych była firma STRABAG Sp. z o.o., 05-800 Pruszków.

Termin realizacji zadania: od 30 listopad  2016 r. do 29 grudnia 2016 r.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego -       400.323,56 zł.