Imieniny: Marii, Stefana i Andrzeja
16 Lipiec 2018

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

XL nadzwyczajna sesja Rady Gminy Potęgowo

08.08.2017

W dniu 7 sierpnia odbyła się XL nadzwyczajna sesja Rady Gminy Potęgowo, w której uczestniczyło 12 z 15 radnych.

W obecności Wójta Gminy Potęgowo – Dawida Litwina, Skarbnik Gminy – Małgorzaty Dąbrowskiej, Sekretarza Gminy – Ireneusza Jasińskiego oraz innych pracowników Urzędu, sesję otworzył przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zientarski. Zwołanie sesji było konieczne w celu podjęcia uchwał w sprawie zmian w budżecie oraz zmian we Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031 Radni Gminy Potęgowo w toku głosowań nad projektami uchwalili:

- wprowadzenie kwoty 28.175 zł na realizację zadania zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym gminy i umową o powierzeniu grantu na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK) w ramach projektu grantowego „Dobre Konsultacje, Dobry Plan” Kujawsko- Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Fundacji Stabilo współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zawartą w dniu 12 lipca 2017r. Projekt związany jest ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Potęgowo. Przewidziany jest zakup sprzętu multimedialnego do sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu Gminy oraz namiotu. Wykonanie plakatów, ulotek, logotypu na potrzeby konsultacji oraz urny z logotypem do zbierania wniosków. Ponadto zakup aparatu fotograficznego, dokumentującego projekt oraz materiałów dla uczestników projektu ( ankiety, wnioski, poczęstunek) oraz koszta zatrudnienia moderatora do prowadzenia spotkań i przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych oraz polityki informacyjnej.

- wprowadzenie kwoty 5000 zł na nowe wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy rzece Łupawa wraz z oznaczeniem ścieżki edukacyjnej – Megality. W 2017 roku zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o dofinansowanie. Zadanie zostanie zrealizowane w 2018 roku. Szacowana wartość robót to 250 tyś zł,

- wprowadzenie do budżetu nowego zadania: pn. „Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG”, w związku z otrzymaniem informacji o uzyskaniu dofinansowania na w/w zadanie i koniecznością dostarczenia do Urzędu Marszałkowskiego do dnia 11.08.2017 dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie. Będzie ono realizowane przez Gminę Potęgowo w partnerstwie z gminami: Słupsk, Dębnica Kaszubska oraz Kobylnica. Gmina Potęgowo jest partnerem wiodącym projektu. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018.

- wprowadzenie kwoty 7 541 zł na wniosek kierownika GOPS w Potęgowie tytułem uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela zalanych pomieszczeń obiektu;
- zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie monitoringu wizyjnego w obiekcie Urzędu (20 000 zł) oraz zakup projektora multimedialnego do Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy ( 5000 zł).
- zabezpieczenie kwoty 75 111 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów pod drogi gminne w oparciu o decyzję Starosty Powiatu Słupskiego – GN-V.683.27.2015 z dnia 14 czerwca 2017 roku

Sesję nadzwyczajną zakończyła dyskusja nad planowanymi projektami oraz tradycyjne interpelacje radnych.

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Events of the day 18 lipiec 2018 (środa)
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

Ostatnio dodane galerie

Sołecki Piknik Rodzinny w Żochowie

Zagospodarowanie parku w Skórowie – umowy podpisane

Goście z Ukrainy w SP w Potęgowie

Radni udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Potęgowo –...

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP w Potęgowie

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w Gminie Potęgowo