Imieniny: Bogusława, Jagody i Katarzyny
22 Marzec 2018

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

XL nadzwyczajna sesja Rady Gminy Potęgowo

08.08.2017

W dniu 7 sierpnia odbyła się XL nadzwyczajna sesja Rady Gminy Potęgowo, w której uczestniczyło 12 z 15 radnych.

W obecności Wójta Gminy Potęgowo – Dawida Litwina, Skarbnik Gminy – Małgorzaty Dąbrowskiej, Sekretarza Gminy – Ireneusza Jasińskiego oraz innych pracowników Urzędu, sesję otworzył przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zientarski. Zwołanie sesji było konieczne w celu podjęcia uchwał w sprawie zmian w budżecie oraz zmian we Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031 Radni Gminy Potęgowo w toku głosowań nad projektami uchwalili:

- wprowadzenie kwoty 28.175 zł na realizację zadania zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym gminy i umową o powierzeniu grantu na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK) w ramach projektu grantowego „Dobre Konsultacje, Dobry Plan” Kujawsko- Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Fundacji Stabilo współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zawartą w dniu 12 lipca 2017r. Projekt związany jest ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Potęgowo. Przewidziany jest zakup sprzętu multimedialnego do sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu Gminy oraz namiotu. Wykonanie plakatów, ulotek, logotypu na potrzeby konsultacji oraz urny z logotypem do zbierania wniosków. Ponadto zakup aparatu fotograficznego, dokumentującego projekt oraz materiałów dla uczestników projektu ( ankiety, wnioski, poczęstunek) oraz koszta zatrudnienia moderatora do prowadzenia spotkań i przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych oraz polityki informacyjnej.

- wprowadzenie kwoty 5000 zł na nowe wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy rzece Łupawa wraz z oznaczeniem ścieżki edukacyjnej – Megality. W 2017 roku zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o dofinansowanie. Zadanie zostanie zrealizowane w 2018 roku. Szacowana wartość robót to 250 tyś zł,

- wprowadzenie do budżetu nowego zadania: pn. „Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG”, w związku z otrzymaniem informacji o uzyskaniu dofinansowania na w/w zadanie i koniecznością dostarczenia do Urzędu Marszałkowskiego do dnia 11.08.2017 dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie. Będzie ono realizowane przez Gminę Potęgowo w partnerstwie z gminami: Słupsk, Dębnica Kaszubska oraz Kobylnica. Gmina Potęgowo jest partnerem wiodącym projektu. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018.

- wprowadzenie kwoty 7 541 zł na wniosek kierownika GOPS w Potęgowie tytułem uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela zalanych pomieszczeń obiektu;
- zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie monitoringu wizyjnego w obiekcie Urzędu (20 000 zł) oraz zakup projektora multimedialnego do Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy ( 5000 zł).
- zabezpieczenie kwoty 75 111 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów pod drogi gminne w oparciu o decyzję Starosty Powiatu Słupskiego – GN-V.683.27.2015 z dnia 14 czerwca 2017 roku

Sesję nadzwyczajną zakończyła dyskusja nad planowanymi projektami oraz tradycyjne interpelacje radnych.

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
Events of the day 1 marzec 2018 (czwartek)
2
3
4
5
6
7
Events of the day 8 marzec 2018 (czwartek)
9
Events of the day 10 marzec 2018 (sobota)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Events of the day 20 marzec 2018 (wtorek)
21
22
23
24
Events of the day 25 marzec 2018 (niedziela)
26
27
28
Events of the day 29 marzec 2018 (czwartek)
Events of the day 30 marzec 2018 (piątek)
Events of the day 31 marzec 2018 (sobota)

Nadchodzące wydarzenia

Ostatnio dodane galerie

Budowa ciepłociągu. 19 marca podpisanie umowy - kolejny etap

Czystość i porządek na terenie gminy Potęgowo

Dzień Kobiet w Gminnym Centrum Kultury w Potęgowie

Znana pisarka w Szkole Podstawowej w Potęgowie