Imieniny: Włodzimierza i Tycjana
16 Styczeń 2019

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu

13.09.2018

Wójt Gminy Potęgowo ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu Mercedes – Benz 0303-15r

Dane techniczne:

 • autobus marki MERCEDES – BENZ 0303-15R nr rejestracyjny GSL 53SF, rok produkcji – 1992
 • data pierwszej rejestracji: za granicą - 26.05.1992r.; w kraju – 18.09.2008r.
 • data ważności badań technicznych – 23.08.2018r.
 • ubezpieczenie ważne do dnia podpisania umowy
 • liczba miejsc  - 90 (55 siedzących + 35 stojących)
 • liczba osi - 2
 • stan licznika – 275 452 km
 • nr VIN – WDB60035513069592
 • pojemność silnika – 15 078 cm 3
 • kolor nadwozia - biały
 • rodzaj silnika – diesel

stan techniczny autobusu – liczne ślady korozji, dziurawa i skorodowana podłoga, zużycie opon 75%, znacznie zużyta tapicerka, odtworzenie stanu oblachowania wymaga bardzo dużych nakładów. Silnik, skrzynia biegów, kolumna kierownicy, skrzynia biegów pracują normalnie – zużycie zgodne z przebiegiem.

 • cena wywoławcza – 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł)
 • wadium – 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł)
 • minimalna wartość postąpienia 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł)

 Autobus można obejrzeć na terenie Gminnego Centrum Kultury w Potęgowie, w godz. 9.00 – 12.00, w obecności upoważnionego pracownika, po uprzednim kontakcie telefonicznym (tel. 59 845 49 98).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w formie pieniężnej (PLN) wadium, które należy wpłacić (przelew bankowy bądź wpłata w kasie tut. urzędu) na rachunek bankowy BS Ustka 32 9315 0004 0010 8184 2000 0020, z oznaczeniem nazwy i symbolu pojazdu w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 24.09.2018r. wymagana kwota znajdowała się na koncie,

- wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia pojazdu, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty zakończenia przetargu, przelewem na podane konto bankowe,

- wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca pojazdu uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży (uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika, który wygrał przetarg, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu).

Uczestnicy  przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport), a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.

 Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie, które nie może być niższe niż określona minimalna wartość postąpienia.

 Koszty opłat skarbowych wynikających z zawarcia umowy kupna – sprzedaży pojazdu ponosi nabywca.

Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie pojazdu i powinna być wpłacona najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Organizator przetargu poinformuje zwycięzcę  o terminie podpisania umowy.

Wydanie autobusu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna - sprzedaży.

 Wyklucza się możliwość dokonywania płatności należności jakimikolwiek wierzytelnościami.

 Sprzedawca nie udziela gwarancji na stan autobusu objętego przetargiem ani nie odpowiada za wady ukryte.

Przetarg odbędzie się dnia 25.09.2018r. o godz. 900 w Sali Narad Urzędu Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5.

 -------------------

Potęgowo, dn. 13.09.2018r.

Ogłoszono:

 1. Strona internetowa UG – www.potegowo.pl
 2. Strona internetowa – bip.potegowo.pl
 3. Tablica ogłoszeń UG, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Rekordowe 38.000 zł dla WOŚP w gminie Potęgowo!

Ostatnia sesja Rady Gminy Potęgowo w roku 2018

Godność. Wolność. Niepodległość - zakończenie projektu

Zakończono budowę Centum Promocji Produktu Lokalnego w...

Nasi uczniowie w stolicy - wycieczka do Warszawy