Imieniny: Konstancji, Alberta i Szymona
18 luty 2018

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

"Można Inaczej – „NIE” DLA PRZEMOCY"

09.10.2017

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Potęgowo ogłasza konkurs profilaktyczny pn. MOŻNA INACZEJ – „NIE” DLA PRZEMOCY. Uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Potęgowo, zapraszamy do udziału w konkursie, poprzez przygotowanie pracy plastycznej lub napisanie wiersza, dotyczących tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Prace należy składać do 31.10.2017r. u pedagogów szkolnych lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie. Więcej informacji o konkursie w regulaminie dostępnym w szkołach,

GOPS Potęgowo oraz na stronie internetowej www.gopspotegowo.pl

 

 

REGULAMIN KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO

 DOTYCZĄCEGO TEMATYKI PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

 PN. MOŻNA INACZEJ – „NIE” DLA PRZEMOCY

 

 

Konkurs jest realizowany w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Potęgowo i wpisuje się w Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Potęgowo na lata 2016-2020.

 Cel konkursu:

 • zmotywowanie do refleksji dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
 • podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z występowania zjawiska przemocy w rodzinie,
 • zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych,
 • zwiększenie zaangażowania i reagowania w przypadku bycia świadkiem lub doświadczającym przemocy,
 • pokazanie pozytywnych przykładów rozwiązywania konfliktów w rodzinie,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wśród dzieci i młodzieży.

 Adresaci konkursu:

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Potęgowo.

 Prace konkursowe:

Uczniowie przygotowują prace w jednej z form:

 • prace plastyczne w dowolnej technice (wykonane na papierze dowolnego rodzaju, w dowolnym formacie),
 • wiersz

 

Prace muszą być poświęcone tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego autorstwa.

 

 Przedmiot i warunki konkursu:

Uczestnicy przygotowują samodzielne prace plastyczne i literackie inspirowane własnymi obserwacjami i poglądami na temat przemocy w rodzinie.

Prace muszą być dokładnie opisane (na odwrocie) według wzoru: imię i nazwisko autora, klasa, adres szkoły.

 

 Miejsce i termin składania prac konkursowych:

 • Termin dostarczenia prac upływa 31.10.2017r.
 • Prace należy dostarczyć do pedagogów szkolnych lub do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie.
 • Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora.

 

 Nagrody:

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników konkursu.

Nagrody zostaną wręczone autorom prac do końca listopada 2017r.

 

 Przetwarzanie danych osobowych

 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie              z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 922)
 • Organizator przewiduje fotograficzne udokumentowanie wręczenia nagród i opublikowanie na stronie internetowej zdjęć zwycięzców oraz ich prac. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swojego wizerunku.

 Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

 

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
Events of the day 2 luty 2018 (piątek)
3
4
5
6
7
Events of the day 8 luty 2018 (czwartek)
9
Events of the day 10 luty 2018 (sobota)
11
12
13
Events of the day 14 luty 2018 (środa)
 • Event of the day 14 luty 2018 (środa): Popielec
 • Event of the day 14 luty 2018 (środa): Walentynki
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Events of the day 24 luty 2018 (sobota)
Events of the day 25 luty 2018 (niedziela)
Events of the day 26 luty 2018 (poniedziałek)
27
28

Nadchodzące wydarzenia

Ostatnio dodane galerie

Nowoczesna edukacja w gm. Potęgowo - ferie zimowe

Góralski bal Środowiskowych Domów Samopomocy z powiatu...

Plan wyłożony do publicznego wglądu

Budowa hydroforni w Chlewnicy i sieci wodociągowej dla...