Imieniny: Bogusława, Elżbiety i Krzysztofa
23 Wrzesień 2018

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

"Można Inaczej – „NIE” DLA PRZEMOCY"

09.10.2017

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Potęgowo ogłasza konkurs profilaktyczny pn. MOŻNA INACZEJ – „NIE” DLA PRZEMOCY. Uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Potęgowo, zapraszamy do udziału w konkursie, poprzez przygotowanie pracy plastycznej lub napisanie wiersza, dotyczących tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Prace należy składać do 31.10.2017r. u pedagogów szkolnych lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie. Więcej informacji o konkursie w regulaminie dostępnym w szkołach,

GOPS Potęgowo oraz na stronie internetowej www.gopspotegowo.pl

 

 

REGULAMIN KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO

 DOTYCZĄCEGO TEMATYKI PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

 PN. MOŻNA INACZEJ – „NIE” DLA PRZEMOCY

 

 

Konkurs jest realizowany w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Potęgowo i wpisuje się w Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Potęgowo na lata 2016-2020.

 Cel konkursu:

 • zmotywowanie do refleksji dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
 • podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z występowania zjawiska przemocy w rodzinie,
 • zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych,
 • zwiększenie zaangażowania i reagowania w przypadku bycia świadkiem lub doświadczającym przemocy,
 • pokazanie pozytywnych przykładów rozwiązywania konfliktów w rodzinie,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wśród dzieci i młodzieży.

 Adresaci konkursu:

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Potęgowo.

 Prace konkursowe:

Uczniowie przygotowują prace w jednej z form:

 • prace plastyczne w dowolnej technice (wykonane na papierze dowolnego rodzaju, w dowolnym formacie),
 • wiersz

 

Prace muszą być poświęcone tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego autorstwa.

 

 Przedmiot i warunki konkursu:

Uczestnicy przygotowują samodzielne prace plastyczne i literackie inspirowane własnymi obserwacjami i poglądami na temat przemocy w rodzinie.

Prace muszą być dokładnie opisane (na odwrocie) według wzoru: imię i nazwisko autora, klasa, adres szkoły.

 

 Miejsce i termin składania prac konkursowych:

 • Termin dostarczenia prac upływa 31.10.2017r.
 • Prace należy dostarczyć do pedagogów szkolnych lub do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie.
 • Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora.

 

 Nagrody:

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników konkursu.

Nagrody zostaną wręczone autorom prac do końca listopada 2017r.

 

 Przetwarzanie danych osobowych

 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie              z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 922)
 • Organizator przewiduje fotograficzne udokumentowanie wręczenia nagród i opublikowanie na stronie internetowej zdjęć zwycięzców oraz ich prac. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swojego wizerunku.

 Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

 

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Events of the day 23 Wrzesień 2018 (niedziela)
24
25
26
27
28
29
Events of the day 30 Wrzesień 2018 (niedziela)

Nadchodzące wydarzenia

Ostatnio dodane galerie

Odbiór kompleksu sportowego przy SP w Potęgowie

ŚDS Potęgowo na X Miniolimpiadzie Osób Niepełnosprawnych w...

Wymiana polsko-ukraińska „Pomosty” - wycieczka do Żytomierza

Strażacy ochotnicy zachęcali do oddawania krwi w Potęgowie

Potęgowski Bieg Dar Serca dla potrzebującej mieszkanki gminy

Rusza przebudowa drogi w Warciminie - etap II