Name-day: Gabriela, Anastazji and Anny
27 February 2021

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Wykaz firm do wywozu nieczystości na terenie Gminy Potęgowo 2021

15.02.2021

Wójt Gminy Potęgowo poniżej przedstawia wykaz firm, które posiadają decyzję dotyczącą wywozu nieczystości ciekłych oraz wzięły udział w badaniu ankietowym. Wykaz w załączniku.

Przypominamy, że na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadania aktualnych rachunków potwierdzających realizację umowy zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie wywozu nieczystości ciekłych.

Mieszkańcy obszarów Gminy Potęgowo nie objęci systemem kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do przestrzegania obowiązku wynikającego z art.6 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2019 r., poz.2010 ze zm.). Ustawa nakłada na właściciela pozbywającego się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Potęgowo przyjętego Uchwałą nr XLI/294/2017 Rady Gminy Potęgowo. Użytkownicy nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu swojej nieruchomości co najmniej raz na dwa miesiące z zastrzeżeniem, iż pozbywanie nieczystości ciekłych przez użytkownika powinien odbywać się w sposób systematyczny i nie dopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Użytkownicy nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków powinni usuwać osady w nich zgromadzone zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni. Nieczystości powinna odbierać firma posiadająca zezwolenie Wójta Gminy Potęgowo następnie nieczystości powinny zostać przekazane do stacji zlewnej, wykaz firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Potęgowo zaprezentowano poniżej.

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Już niebawem nowy autobus w Gminie Potęgowo

Gmina Potęgowo zebrała już niemal pół miliona złotych dla...

Nowy budynek przedszkola i żłobka w Potęgowie jeszcze w tym...

Remont świetlicy w Żochowie – podpisana umowa

Dostawa książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa