Name-day: Dawida, Antoniego and Radosławy
01 March 2021

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Nabór kandydatów na rzeczoznawców

08.01.2021

Wójt Gminy Potęgowo ogłasza nabór kandydatów na rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzania szacowania (Dz. U. z 2009 r., Nr 142, poz. 1161), spośród osób mieszkających na terenie Gminy Potęgowo.

Wymagania w zakresie kwalifikacji lub przygotowania zawodowego:

 • wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub
 • ukończenie studiów podyplomowych w zakresie związanym z rolnictwem, lub
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego innego niż rolnicze i co najmniej 3-letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 • ukończenie co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej lub dotychczasowej szkoły zasadniczej kształcących w zawodach rolniczych i posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 • ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej lub dotychczasowej szkoły zasadniczej kształcących w zawodach innych niż rolnicze i posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym.

Dodatkowo w przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien posiadać wiedzę praktyczną w tym zakresie.

Z wnioskiem kandydata na rzeczoznawcę mogą wystąpić również:

 • sołtysi,
 • izba rolnicza,
 • związek zawodowy rolników,
 • organizacja społeczno – zawodowa rolników,
 • izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i jej związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach,
 • grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni. Wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii ze środków przeznaczonych corocznie w ustawie budżetowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Wniosek można złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Potęgowo, listownie na adres: Urząd Gminy w Potęgowie, ul. Kościuszki 5 76-231 Potęgowo, bądź na adres e-mail sekretariat@potegowo.pl lub fax 598115072, 598115309.

Termin składania wniosków: 13.01.2021 r. Druki do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Potęgowo, w siedzibie Urzędu Gminy Potęgowo pok. 27 oraz u Sołtysa.

W razie pytań lub wątpliwości można kontaktować się z pracownikiem ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska, pok. 27, tel.: 59 845 49 87.

W załączniku:

 1. Wniosek
 2. Oświadczenie o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym
 3. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w gospodarstwie ekologicznym
 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzania szacowania (Dz. U. 2009 r. Nr 142, poz. 1161)

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Już niebawem nowy autobus w Gminie Potęgowo

Gmina Potęgowo zebrała już niemal pół miliona złotych dla...

Nowy budynek przedszkola i żłobka w Potęgowie jeszcze w tym...

Remont świetlicy w Żochowie – podpisana umowa

Dostawa książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa