Name-day: Krystyny, Małgorzaty and Moniki
18 January 2021

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Agnieszka Paduch-Jurek od teraz pracownikiem samorządowym

31.12.2020

Po zakończonej służbie przygotowawczej i pomyślnie zdanym egzaminie Pani Agnieszka Paduch-Jurek zatrudniona na stanowisku referent ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego  w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Potęgowo, złożyła w dniu 30  grudnia br. w obecności Wójta Gminy Potęgowo Dawida Litwina ślubowanie, dzięki któremu została zaliczona do grona pracowników samorządowych.

Obowiązek odbycia tej służby reguluje ustawa o pracownikach samorządowych, a jej procedurę określa Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo. Służbę przygotowawczą organizuje się dla pracowników podejmujących po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym lub kierowniczym stanowisku urzędniczym. Obejmuje ona teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie do pełnienia obowiązków służbowych, trwa nie dłużej jak 3 m-ce i kończy się złożeniem egzaminu. W ramach służby pracownik realizuje bezpłatne elektroniczne szkolenia dostępne na platformie internetowej MSWiA.

Serdecznie gratulujemy zakończenia służby przygotowawczej, życząc wytrwałości i samych sukcesów w tej ważnej i niełatwej służbie publicznej.

Rota ślubowania: „Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządkuprawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania” (do treści ślubowania mogą być dodane słowa „Tak mi dopomóż Bóg”).

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Nowy budynek przedszkola i żłobka w Potęgowie jeszcze w tym...

Remont świetlicy w Żochowie – podpisana umowa

Dostawa książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Sieć wodociągowa w Potęgowie "Za torami"

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy Szkole Podstawowej w...

Asystent rodziny – rozstrzygnięcie konkursu GOPS